Sökning: "equestrian sport"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden equestrian sport.

 1. 1. Hästfrukter : En studie av konvergensen mellan traditionella och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Laura Prine; [2019]
  Nyckelord :Mediakonvergens; filterbubblor; sociala medier;

  Sammanfattning : This study looks to understand the convergence between social and traditional media by exemplifying with equestrian sport generally and especially by looking at Jerringpriset. Jerringpriset was won by a Swedish show jumper, which caused discussions in social and traditional media. LÄS MER

 2. 2. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Nyckelord :athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. LÄS MER

 3. 3. Ryttarens effekt på rörelsesymmetrin hos kliniskt halta hästar när de rids på rakt spår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Erica Steding; [2018]
  Nyckelord :hästar; hälta; ridprov; rakt spår; lättridning; PDmax; HDmax;

  Sammanfattning : I samma takt som hästsporten i Sverige ökar krävs det också att förståelsen och kunskaperna om hästens rörelsemönster utvecklas. Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är just ortopediska skador (hältor) vilka orsakar en negativ påverkan på hästens prestationsförmåga och således en förkortad tävlingskarriär. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars uppfattning kring motivation och individualiserad ridundervisning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Sandholm; Louise Radevik; [2018]
  Nyckelord :individualiserad; ridundervisning; motivation; ungdomar;

  Sammanfattning : One of the Swedish Equestrian Federations visions are to make the equestrian sport to embrace everyone. On the other hand, a reduction in the number of practitioners aged 17-20 years is observed. The reason for this reduction is a mixture of many different factors. LÄS MER

 5. 5. Föräldraengagemang på ponnytävling : ur hoppdomares perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michaela Lunneborg; Johanna Sondell; [2018]
  Nyckelord :föräldraengagemang; föräldrapress;

  Sammanfattning : Equestrian is the second largest youth sport in Sweden, over half a million Swedes are involved in the sport. Children often start their show jumping career in pony classes at smaller shows. In Sweden children are allowed to compete pony until the year they turn 20. LÄS MER