Sökning: "equestrian sport"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden equestrian sport.

 1. 1. Imagining Future Technology of the Horse Industry and Equestrian Sports

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Bergström; [2019]
  Nyckelord :horsetech; equestrian sport; horse-human bond; animal-computer interaction; human-computer interaction; sports technology; design fiction; ;

  Sammanfattning : Equestrian sports are amongst the largest sports and leisure activities in Sweden. One of the major reasons for engaging with horses is the bond to the horse. Just recently technology has found its way into the horse industry which otherwise is a very traditional sport. LÄS MER

 2. 2. Tävlingsryttares upplevelse av idrottsrelaterad hjärnskakning och av deras återgång till fysisk aktivitet : – En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Emma Westin; Niklas Ålund; [2019]
  Nyckelord :sport related concussion; equestrian; qualitative study; return to physical activity; idrottsrelaterad hjärnskakning; ryttare; kvalitativ studie; återgång till fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Studier tyder på bristande kunskaper angående hanteringen av idrottsrelaterad hjärnskakning samt i rehabilitering efteråt. Ryttares återgång till fysisk aktivitet kopplat med en jargong som främjar en för snabb återgång, där saknas studier. LÄS MER

 3. 3. Bevisbördan för fel i häst – en jämförelse mellan felansvaret i konsumentköplagen respektive köplagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kristin Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Hästjuridik; konsumentköplagen; bevisbörda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det 335 500 hästar enligt Statistiska centralbyrån. Hästsporten är växande och handeln med tävlingshästar har kommit att utgöra en stor del av hästbranschens levebröd. Beroende på om säljaren bedöms vara näringsidkare eller privatperson så blir olika lagar tillämpliga vid en hästförsäljning. LÄS MER

 4. 4. Ridsportens miljö- och klimatpåverkan : Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Louise Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Miljövetenskap; Ridsport; Miljö; Klimat;

  Sammanfattning : Alla berörs av de utmaningar som samhället står inför med miljöproblem och klimatförändringar, inte minst en av Sveriges största idrotter, ridsporten. Svenska Ridsportförbundet har sedan 2016 en miljö- och hållbarhetsstrategi, och den här studien ämnar ta reda på hur ridklubbar i Sverige arbetar med två utav fem verksamhetsinriktningar i strategin: utbildning och fortbildning samt anläggning och drift. LÄS MER

 5. 5. Hästfrukter : En studie av konvergensen mellan traditionella och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Laura Prine; [2019]
  Nyckelord :Mediakonvergens; filterbubblor; sociala medier;

  Sammanfattning : This study looks to understand the convergence between social and traditional media by exemplifying with equestrian sport generally and especially by looking at Jerringpriset. Jerringpriset was won by a Swedish show jumper, which caused discussions in social and traditional media. LÄS MER