Sökning: "equity risk premium"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden equity risk premium.

 1. 1. A valuation of Swedish hedge fund performance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elis Grönqvist; Johan Wennerström; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we present annual returns of Swedish hedge funds sorted by investment strategies and investigate which strategy performs best and how the Fama-French factors: market premium, value premium and growth premium affect these returns. The Fama-French three-factor model is built on the Capital Asset Pricing Model which tries to describe the relationship between the expected return of an asset and the risk of the asset compared to the market. LÄS MER

 2. 2. Kapitalkostnadsberäkning och investeringsbedömning i några dominerande svenska industri- och fastighetsföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Rudy Younan; Isak Kander; [2023]
  Nyckelord :Accounting Rate of Return; ARR; Avkastningskrav; Capital Asset Pricing Model CAPM ; Capital Budgeting; Company Wide Discount Rate; Corporate Discount Rates; Cost of Capital; Cost of Equity; Discount Rate; Hurdle Rate; Hurdle Rate Premium; Internal Rate of Return; Investeringsbedömning; Kalkylränta; Market Risk; Market Risk Premium; Net Present Value NPV ; Payback Method; Payback Time; Profitability Index; Project Specific Discount Rate; Risk-free Rate RRR ; Social Discount Rate; Unique Discount Rate; WACC; WACC Fallacy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av investeringsbedömningen kan inte överbetonas till följd av dess långsiktiga fördelar för företagets giltighet och operativa funktionalitet. Beräkningsmetoder som används för investeringsbedömning bistår med nödvändig kunskap för att underlätta beslutsfattande samt för att skapa sig en tydligare bild över det föreslagna investeringsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

 4. 4. Svenska börsmarknadens utveckling under 150 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Edlund; Anna Carin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Bruttonationalprodukt; totala börsvärdet; riskpremie; strukturcykler; finansiella instabilitet; finansiella bubblor och finansiell kris.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan avkastningen på ett brett marknadsindex för aktier och bruttonationalprodukten (BNP), benämnt som börsvärdeskvoten. Även utvecklingen av marknadens generella riskpremie studeras. Tidsperioden täcker åren 1870–2021. LÄS MER

 5. 5. Företagsspecifika riskpremier : En redogörelse för hur svenska analytikerhus och banker jobbar med ytterligare avkastningskrav

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Christoffer Schüler; Victor Tubérus Liljekvist; [2022]
  Nyckelord :Firm-specific risk premiums; CAPM; WACC; Company Valuation; Bias; Additional required rate of return; Företagsspecfika riskpremier; CAPM; WACC; Företagsvärdering; Bias; Ytterligare avkastningskrav;

  Sammanfattning : Bakgrund: Analytikerhus och banker har i dagsläget en betydande roll för värderingen av företag och allmänhetens investeringsbeslut som följer dessa aktörers råd. Oavsett värderingsmetod så har analytikern en stor frihet i värderingsprocessen och det finns mycket möjligheter för subjektiva bedömningar och antaganden. LÄS MER