Sökning: "equus caballus"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden equus caballus.

 1. 1. Hästunderstödda insatser ur hästens perspektiv : Hur påverkas hästen och hur kan dess välfärd främjas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabella Hägg; [2018]
  Nyckelord :hästunderstödda insatser; häst; equus caballus; välfärd; djurskydd;

  Sammanfattning : Equine assisted interventions is an umbrella term which links operations and interventions that uses horses for the purpose of improving health and well-being amongst humans. Science have shown good health effects of equine assisted interventions and the interest of using horses in human care and education is increasing. LÄS MER

 2. 2. Hoten mot grevyzebran (Equus grevyi) och bevarandearbetet av arten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Jettel; [2018]
  Nyckelord :Grevyzebra; Equus grevyi; bevarandebiologi;

  Sammanfattning : Grevyzebran (Equus grevyi) är en av världens tre zebraarter och skiljer sig från de andra genom att de har en högre mankhöjd, tätare ränder och större öron. Grevyzebrorna har dessutom andra sociala strukturer än de flesta andra hästdjur och till skillnad från att hingstar håller harem med flera ston, är grevyzebrorna territoriella och försvarar resurser och har endast tillfälliga band med ston. LÄS MER

 3. 3. Hästens behov och välfärd i förhållande till svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Krüger; [2017]
  Nyckelord :Häst; välfärd; lagstiftning; hästens behov;

  Sammanfattning : Even though the horse (Equus caballus) has been domesticated for thousands of years it still has behaviours it is strongly motivated to perform. These behaviours have been important for the survival of the wild horse. Behaviours may relate to for instance social contact, grazing and movement. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Sammanfattning : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. LÄS MER

 5. 5. Påverkar hästens kön och människans val av disciplin, vilka träningsmetoder som används?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Myriam Persson; [2016]
  Nyckelord :horse; Equus caballus; träningsmetoder; kön; disciplin;

  Sammanfattning : The focus in this study was to investigate how humans train and communicate with their horses. The dynamic between horse and human has changed from a dominance-and-submission relationship to a more give-and-take one. As a prey animal, the horse has evolved to communicate visual with each other to increase their chances of survival. LÄS MER