Sökning: "erbjudande strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden erbjudande strategi.

 1. 1. Att se allas behov : en studie av resurser och utmaningar i en pop- och rockensemble med olika musikaliska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Guro Fløgstad; [2018]
  Nyckelord :Ensembleundervisning; Ensemblelärare; Ensembleledning; Pop- och rockensemble; Individanpassad undervisning; Musikaliska förutsättningar;

  Sammanfattning : Att leda en ensemble med olika musikaliska förutsättningar kan bjuda på utmaningar då det är många behov som ska tillgodoses på samma gång. Läroplanens krav om individanpassad undervisning ökar pressen för lärare att kunna bemöta alla individer i den svenska skolan i dag, och en fördjupad kunskap kring ämnet krävs för att läraren ska lyckas att få sina elever att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på värdeerbjudandet inom skogsbranschen utifrån ett kundperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Sanna Sörberg; Mathias Österlund; [2017]
  Nyckelord :business model; value proposition; digitalization; digitization; digital strategy; digital timber trading; forest industry; affärsmodell; värdeerbjudande; digitalisering; digital strategi; digital skogsaffär; skogsbranschen;

  Sammanfattning : This study examines how digitalization changes the value proposition and the business model within the forest industry from the perspective of the forest owners and how this changes the experienced customer value. Previous studies have focused on how digitalization creates value for the company, and this study contributes to research by giving insights in how the customers perceive a digitalization and is useful in the design of the value proposition and the business model. LÄS MER

 3. 3. Varför flyttar ingen hit? : en studie av landsbygdskommuners arbete med varumärkesbyggande insatser och platsmarknadsföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Oskarsson; [2015]
  Nyckelord :Place marketing; place branding; urbanization; destination brand; Platsmarknadsföring; varumärkesarbete; urbanisering; offentliga varumärken.;

  Sammanfattning : Sverige är idag det EU-land som urbaniseras allra snabbast och mer än var femte svensk lever nu i en storstad. Utvecklingen kan delvis härledas till en strukturomvandling i ekonomin, från en industriell till en post-industriell ekonomi, med stark tillväxt i branscher som driver den urbana utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Strategier, prissättning och prismodeller : En jämförelse mellan två lokala gym

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Ansin; Patrik Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Strategi; prissättning; prismodell; prismodell-equalizer; tjänst;

  Sammanfattning : Det finns få studier kring hur organisationer gör när de sätter sina priser på tjänster, därför är det aktuellt med en studie kring just detta. Samtidigt finns det alltjämt ett växande intresse och en ökad uppmärksamhet kring olika och nya hälsotrender med olika dieter och träningsformer, där allt fler väljer att bli medlemmar vid olika gymanläggningar. LÄS MER

 5. 5. Strategier för positionering av kontorslokaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Astrid Jönsson; Linn Gregorsson; [2015]
  Nyckelord :Positioning; positioning strategies; office; market; office; target market; kontorsmarknad; kontorslokal; målgrupp;

  Sammanfattning : The report aims to examine how property owners position themselves to reach their targetmarket, and which strategies they use when positioning their product. The investigation has beencarried out mainly in the form of a case study in which a number of interviews with Stockholmreal estate companies has been conducted, focusing on commercial property market segment. LÄS MER