Sökning: "erbjudande"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet erbjudande.

 1. 1. Personalization-privacy paradoxen : En studie om individanpassad marknadsföring och integritet ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sajad Hussein; Sabina Niva; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personalization-privacy paradoxen; integritet; datainsamling; hotellbranschen; sociala nätverkstjänster;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att skapa en djupare förståelse kring hur personalization-privacy paradoxen behandlas i hotellbranschen utifrån en individanpassad marknadsföring. Metod: Studiens metod innefattar en kvalitativ undersökningsmetod där semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta respondenter från hotellbranschen som driver marknadsföringen. LÄS MER

 2. 2. Förälder i ett nytt land : En kvalitativ studie som beskriver gruppledares upplevelser av föräldraskapsstödsprogrammet Föräldraskap i Sveriges möjligheter att främja självtillit i föräldraskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie Persson; [2022]
  Nyckelord :Foreign-born; Parenting; Parenting support; Qualitative studies and Self-efficacy; Föräldraskap; Föräldraskapsstöd; Kvalitativa studier; Självtillit och Utrikesfödda;

  Sammanfattning : The conditions of parenthood are affected by several factors, such as access to social support and parenting support, but also the parent's self-efficacy. In addition to these factors, foreign-born parents risk being affected by difficulties in adapting parenthood to the cultural and normative differences that exist between their home country and Sweden. LÄS MER

 3. 3. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 4. 4. Upphandling under LOU-paraplyet : Offentliga upphandlingars utmaningar och fraktioner

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ebba Simu; [2022]
  Nyckelord :LOU; anbud; upphandlingsförfarande;

  Sammanfattning : Att lägga ett anbud innebär mer eller mindre att giva ett erbjudande till eventuell kund. Idag används detta uttryck i folkmun vid upphandlingar av saker såsom byggprojekt, varor eller tjänster. LÄS MER

 5. 5. Stub equity vid offentliga uppköpserbjudanden : Förfarandets förenlighet med Takeover-reglerna, i synnerhet den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lorentzon; [2022]
  Nyckelord :stub equity; public takeover bids; principle of equal treatment of shareholders; stub equity; likabehandlingsprincipen; offentliga uppköpserbjudanden; Takeover-reglerna;

  Sammanfattning : Offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden sker främst med kontantvederlag, ofta förenat med aktievederlag. Som alternativ till sådant vederlag kan budgivaren erbjuda målbolagets aktieägare ”stub equity” med vilket avses det fall budgivaren erbjuder målbolagets aktieägare en begränsad mängd aktier i ett särskilt onoterat holding- eller budbolag, vilket i sin tur efter det offentliga uppköpserbjudandet innehar samtliga aktier i målbolaget. LÄS MER