Sökning: "ercan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ercan.

 1. 1. Studenters tilldelning av offerskuld och acceptansen av våldtäktsmyter.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Therese Ercan; Soman Jaoshan; [2017]
  Nyckelord :Våldtäkt; myt; offerskuld; relation; offer; gärningsperson;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka Örebro universitet studenters tilldelning av offerskuld och acceptansen av våldtäktsmyter med hänsyn till tre skilda våldtäktssituationer, i en relation, ytligt bekantskap och helt okänd. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och för att kunna besvara på frågorna konstruerades en vinjettstudie. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskap i mellanstadiet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Neila Ercan; [2014]
  Nyckelord :religion; aspects of religion teachers; teaching and literature.;

  Sammanfattning : The study will examine how teachers relate to religious studies for middle school students. Religious studies are the oldest but also the most contested subject undergoing the most changes over time. The subject is far from being obvious. LÄS MER

 3. 3. Global Warming Potential of a Smartphone : Using Life Cycle Assessment Methodology

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Elif Mine Ercan; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The global development and usage of smartphones are rapidly increasing. Further, the high capacity and functionality of these devices indicate high technological manufacturing processes and complex supply chains. Thus it is of interest to investigate the potential environmental impacts of a smartphone, from a life cycle perspective. LÄS MER

 4. 4. Design management i produktutvecklingsföretag : Samarbetet mellan en design manager och en designkonsult

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebru Celik Ercan; Caroline Åkesson; [2013]
  Nyckelord :design management; design manager; design; samarbete; kompetens; position;

  Sammanfattning : Design management är ett arbetssätt som har börjat tillämpas av allt fler företag de senaste åren, men det kan fortfarande vara svårt att förstå betydelsen av design management. I uppsatsen undersöks det vilken betydelse en design managers kompetens och position har för samarbetet mellan det designköpande företaget och en designkonsult under ett designinköp. LÄS MER

 5. 5. Activating primary school learners : sustainability education in South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ezgi Ercan; [2012]
  Nyckelord :environment; active learning; eco-schools; experiential education; John Dewey; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although education is considered as one of the most effective approaches in terms of addressing sustainability challenges and formulating solutions, traditional education methods remain inadequate in this regard. This is because these methods are based on passive and teacher-centred approaches to learning. LÄS MER