Sökning: "erektil dysfunktion"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden erektil dysfunktion.

 1. 1. Upplevelser av radikal prostatektomi : Sexuell hälsa och urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; Rebecca Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Complications; prostate cancer; radical prostatectomy; sexual health; urinary incontinence; Komplikationer; prostatacancer; radikal prostatektomi; sexuell hälsa; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 män per år av prostatacancer och av dessa är det cirka 3000 som genomgår en radikal prostatektomi. Vanliga komplikationer som uppstår efter operationen är erektil dysfunktion och urininkontinens. Detta kan medföra att livskvalitet påverkas och ett lidande kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Som ett rovdjur utan tänder - Unga mäns reflektioner kring erektionsproblem

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ylva Tronde; [2020]
  Nyckelord :erektionsproblem; erektil dysfunktion; maskulinitet; medikalisering; sexuella skript; unga män;

  Sammanfattning : Beskrivningar av erektionsproblem går att återfinna långt tillbaka genom människans historia och brukar idag beskrivas som ett av de vanligast förekommande sexuella problemen. Erektionsproblem som företeelse hos gruppen unga män har på senare år lyfts i media främst relaterat till rapporter om ökad användning av potensmedel hos unga män, och genom debatter om erektionsproblem som potentiell konsekvens av pornografianvändning. LÄS MER

 3. 3. Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hampus Danred; Andre' Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; Impotens; Prostata; Prostatacancer; Sexualitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av behandlingskrävande prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carl-Hugo Robeling; Erik Rieden; Isac Roos; [2020]
  Nyckelord :Prostatacancer; behandling; biverkningar; känslor; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Europa. I Sverige riskerar en av åtta män över 75 år att få prostatacancer. Behandlingen leder ofta till påtagliga biverkningar som tarmdysfunktion, urininkontinens och erektil dysfunktion. LÄS MER

 5. 5. Behandling av androgen alopeci med 5α-reduktashämmarna finasterid och dutasterid samt dess biverkningar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Viktor Engström; [2020]
  Nyckelord :Androgen alopeci; Finasterid; Dutasterid; MPHL;

  Sammanfattning : Bakgrund: Androgen alopeci är ett tillstånd där individen tappar hår även kallat ärftligt håravfall. Utseende idag är mycket viktig och androgen alopeci i tidig ålder kan påverka självförtroende hos en individ. Det kan leda till sämre livskvalitet samt depression och stress. LÄS MER