Sökning: "erfarenhet och klinisk kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden erfarenhet och klinisk kompetens.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Background: An Emergency unit manages an extensive variety of patients with different conditions and ailments. It is the responsibility of the department to deal with, and treat, everything from minor to major conditions requiring immediate medical attention. Typically work is organized and prioritized with the support of a triagesystem. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som inverkar på sjuksköterskors omvårdnad av svårläkta sår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Heidi Ekblom; Dalia Griskuviene; [2021]
  Nyckelord :Hard-to-heal wounds; Nurses ; Nursing care; Nursing knowledge; Practice patterns nurses ; Klinisk sjuksköterskepraxis; Kunskaper; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund  Svårläkta sår är ett ökande problem som påverkar såväl individen samt samhället i stort. Dessa typer av sår ger ofta upphov till ett långvarigt lidande hos den enskilde personen eftersom tiden de tar på sig att läka i värsta fall kan dröja år. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av sin första tid i klinisk verksamhet : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Nina Stahre; Vuokko Åström; [2020]
  Nyckelord :Den nyutexaminerade sjuksköterskan; upplevelser; utvecklingsprocess övergångsperiod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att den nyutexaminerade sjuksköterskan ofta har höga förväntningar inför sin nya yrkesroll och förhoppningar om att tillämpa god omvårdnad. Omvårdnadsdisciplinen ställer höga krav och innebär mycket ansvar inte minst för patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom ambulanssjukvård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madelen Krång; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :ambulance care; experience; competence; literature review; registered nurse; ambulanssjukvård; erfarenheter; grundutbildad sjuksköterska; kompetens; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta i ambulans kräver ett öppet sinne och en bred klinisk blick samt en förmåga att kunna ta beslut i akuta situationer. Vilket kan vara en utmaning för en grundutbildad sjuksköterska att utföra en patientsäker vård då grundutbildningen inte motsvarar de höga förväntningarna i ambulanssjukvården. LÄS MER

 5. 5. Svårt med svårläkta sår : En intervjustudie med sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; qualitative content analysis; skills development; wound care; erfarenhet; kompetensutveckling; Benner; kvalitativ innehållsanalys; sårbehandling; såromläggning; svårläkta sår; samverkan; organisation; roller; ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans ansvarsområde, trots att undersköterskor oftast sköter uppgiften. Det finns inget hinder i lagstiftningen att sårbehandlingen överlåts på undersköterskan, förutsatt att vården är patientsäker. LÄS MER