Sökning: "erfarenheter och vårda hemma"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden erfarenheter och vårda hemma.

 1. 1. Anhörigas erfarenheter av att leva nära en person med demenssjukdom: En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Afram; Marwa Alhemedawi; [2023]
  Nyckelord :Anhöriga; demens; erfarenheter och vårda hemma;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar 20000–25000 människor i någon form av demenssjukdom varje år och ungefär lika många där. 150 000 personer lever idag med demenssjukdom i Sverige och av de bor cirka 60% i egen bostad. Demens är en sjukdom som inte drabbar den som är sjuk, utan de anhöriga i personens närhet också drabbas. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Warda Mohamed; Khadija Said; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hemmiljö; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 1% av världens befolkning dör varje år, 70% av dem föredrar attdö hemma, men det är bara hälften som gör det. Vård i livets slutskede innebär enhelhetssyn genom att stödja patienten vid obotlig sjukdom genom största möjligavälbefinnande och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Berndtsson; [2022]
  Nyckelord :palliativ vård; hemsjukvård; sjuksköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som avlider i Sverige är över 80 år gamla. Många har en önskan om att få dö hemma och när en patients tillstånd inte längre är botbart är palliativ vård aktuellt. Sjuksköterskor är ledare i omvårdnaden i den palliativa hemsjukvården. LÄS MER

 4. 4. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i kommunal hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Andersson; Sara Hedström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att vårda patienter när botande behandling inte längre är möjligt och att främja en god livskvalité den tid som är kvar. Detta görs i allt större utsträckning i den kommunala hemsjukvården då fler patienter väljer att bo kvar hemma även när de är dåliga. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och behandla patienter med hjärtsvikt i hemmet : En kvalitativ innehålsanalys

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anette Falk; [2021]
  Nyckelord :heartfailure; homecare; family-focused care; hjärtsvikt; hemsjukvård; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökande medelålder i befolkningen ökar också förekomsten av hjärtsvikt. Internationella studier har visat att gruppen patienter med hjärtsvikt ökar globalt och beskrivs mer eller mindre som en “epidemi”, som tycks fortsätta öka. LÄS MER