Sökning: "erfarenhetsåterföring"

Visar resultat 11 - 15 av 151 uppsatser innehållade ordet erfarenhetsåterföring.

 1. 11. Ständiga förbättringar genom teorin kring single- och double-loop learning : En fallstudie av Skanskas arbetssätt och strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Liv-Johanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Single-loop-learning; Double-loop learning; Skanska; lärande organisation;

  Sammanfattning : Vilket arbetssätt är det bästa för att samla in all den information och erfarenhet som en organisations medarbetare har personbundet? Hur sprids informationen ut genom hela organisationen. Tidigare studier och examensarbeten har forskat kring just dessa frågor, erfarenhetsåterföring och kontinuerlig förbättring. LÄS MER

 2. 12. Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt : två exempel från Vattenfall Vattenkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Soran Bawa; Johan Berntsson; [2019]
  Nyckelord :experience feedback; project follow up; dams; erosion; dam projects; erfarenhetsåterföring; projektuppföljning; dammar; erosion; dammprojekt;

  Sammanfattning : Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. LÄS MER

 3. 13. Användandet av Level of Development vid projektering : En kvalitativ studie avseende effektivisering av projekteringsprocessen för konstruktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Simon Andersson; Olof Sundén; [2019]
  Nyckelord :Level of Development; BIM; constructor; efficiency improvement; project planning; 2D; 3D; design documentation; requirement setting; and experience feedback; IFC; Level of Development; BIM; konstruktör; effektivisering; projektering; 2D; 3D; projekteringsunderlag; kravställning och erfarenhetsåterföring; IFC;

  Sammanfattning : Syfte: Att använda byggnadsinformationsmodeller inom byggbranschen har blivit ett allt större tillvägagångssätt för att effektivt projektera inom bland annat konstruktion, arkitektur och installation. Detta tillvägagångssätt har genererat att aktörer inom samma projekt behöver kommunicera mellan varandra angående innehållet av samtligas egna byggnadsinformationsmodeller. LÄS MER

 4. 14. Erfarenhetsåterföring mellan organisationer i byggproduktion : Ett arbete utfört i samarbete med NCC Hus i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Ida Jansson; Matilda Widén; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; muntlig kommunikation; dokumenterade erfarenheter; projektavslut och organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : The construction process includes many steps, phases and moments from the idea until the product is completed and handed over to the customer. Construction companies usually divide their work into several projects where the employees work in parallel project teams. LÄS MER

 5. 15. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER