Sökning: "erfarenhetsinlärning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet erfarenhetsinlärning.

  1. 1. Meningsfullt lärande för hållbar utveckling : Ett examensarbete om hur elever upplever hållbar utveckling genom ämnesintegrerad undervisning med en S.M.A.R.T-begreppsbaserad skolundervisningsform

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sofia Rundqvist; [2011]
    Nyckelord :Ämnesintegrering; hållbar utveckling; S.M.A.R.T; aktionsforskning; hem- och konsumentkunskap; svenska; undervisning; tematisk inlärning; erfarenhetsinlärning; systematisk inlärning; det livslånga och livsvida lärandet;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur cirka 75 elever i årskurs åtta upplevde S.M.A.R. LÄS MER