Sökning: "ergnomi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ergnomi.

  1. 1. Översyn av säkerhet och ergnomi : Produktionslina 3, Galderma Uppsala

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Linus Ottosson Trygg; [2017]
    Nyckelord :ergonomy; safety; design; ergnomi; konstruktion; säkerhet;

    Sammanfattning : This bachelor thesis is the basis of an investigation concerning safety and ergonomics conducted in production line 3 at the company Galderma in Uppsala during spring 2017. The investigation started with a survey of shortcomings in the production line. This was conducted together with operative staff. LÄS MER