Sökning: "ergonomi inom vård"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ergonomi inom vård.

 1. 1. UX Redesign of Digital Tool in Primary Health Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Lisa Swanberg; Olivia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :User Experience; eHealth; Primary Health Care; Interaction Design; Usability Testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efterfrågan inom hälso- och sjukvården ökar på grund av en växande population med allt fler äldre och kroniskt sjuka personer. Dessutom förväntar sig dagens patienter en lättillgänglig vård. För att möta den tilltagande efterfrågan spelar digitalisering en viktig roll. LÄS MER

 2. 2. För en hållbar organisatorisk arbetsmiljö; En studie av Postnords anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tobias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; organisatorisk kontext; Postnord; intersektionell teori; social skiktning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to contribute to the further development of the concept of the working environment as there have been major changes in the labor market. Stress-related diseases and workplace accidents are becoming more common and therefore a clearer humanistic and human rights perspective on the concept of working environment is required. LÄS MER

 3. 3. Programinfärgning : ”Ger eleverna en förståelse för den verklighet de kommer ut till”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; idrott och hälsa; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Sverige idag är det stor andel människor som genom deras yrkesutövande har ont eller har andra besvär med kroppen. Den svenska gymnasieskolan består av tolv yrkesprogram vars syfte är att förbereda eleverna för yrkeslivet. LÄS MER

 4. 4. Användargränssnitt för ett tekniskt hjälpmedel för kommunal äldreomsorg – En del av forskningsprojektet MoTFall (Modern Teknik mot Fallolyckor)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Yeimy Lopez Martinez; [2018]
  Nyckelord :Fallprevention; fallolyckor; äldreomsorg; välfärdsteknik; e-hälsa; användarcentrerad design; interaktionsdesign.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige avlider över tusen personer varje år till följd av en fallskada och cirka 70 000 personer skadas såpass allvarligt att de behöver vård. Fallolyckor kostar Sverige 11.1 miljarder kronor per år och är en av de största utmaningarna för sjukvården och äldreomsorgen idag. LÄS MER

 5. 5. Användbara kravspecifikationer vid upphandling av verksamhetssystem inom kommunal vård och omsorg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Sofia Felding; [2017]
  Nyckelord :användbarhet; offentlig upphandling; kommun; verksamhetssystem; eHälsa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur användbarhet beaktas och inkluderas vid köp av verksamhetssystem inom kommunal vård och omsorg. Verksamhetssystem som upplevs som användbara av personalen kan effektivisera det dagliga arbetet samt bespara kommuner tid och pengar. LÄS MER