Sökning: "ergonomi min"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ergonomi min.

 1. 1. Ergonomiskt gitarrspel. Hur kan hälsosammare musicerande ge ett bättre musikaliskt resultat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Johannesson; [2018]
  Nyckelord :ergonomi; gitarr; hållning; improvisation; teknik; video; övning; ergonomics; guitar; practice; posture; technique; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Do ergonomics have more functions than preventing injuries? This study examines how four guitarists can benefit from playing with ergonomics in focus. The study examines how it helps their endurance, technique, focus and relaxation while playing guitar. The guitarists have been given instructions on how to practice more ergonomically. LÄS MER

 2. 2. Programinfärgning : ”Ger eleverna en förståelse för den verklighet de kommer ut till”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; idrott och hälsa; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Sverige idag är det stor andel människor som genom deras yrkesutövande har ont eller har andra besvär med kroppen. Den svenska gymnasieskolan består av tolv yrkesprogram vars syfte är att förbereda eleverna för yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. Flödeseffektivisering : Produktionslina 1, Galderma Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Özgur Bogazkaya; [2018]
  Nyckelord :Effektivisering; Flaskhals; Kapacitet; Kartläggning; Utredning;

  Sammanfattning : This thesis is the basis for a study on flow efficiency at production line 1 at the company Galderma in Uppsala in spring 2018. The company is in great need of streamlining its production to satisfy the demand on the market. LÄS MER

 4. 4. WikUp - Quick learning in Augmented Reality using Wikidata

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rasmus Olofzon; [2018]
  Nyckelord :augmented reality; Wikidata; interaction design; iterative design; Unity; Meta 2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Learning is something everyone has to do. Different approaches to facilitate the process of learning has been tried throughout history. With technologies such as Internet, and augmented and virtual reality there might be possibilities to devise new ways of learning. LÄS MER

 5. 5. Infärgning mot idrott och hälsa på fordon- och transportprogrammet. : En kvalitativ studie om lärares uppfattning om infärgning och anpassning till examensmålen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Max Själin; [2017]
  Nyckelord :Programinfärgning; ämnessamverkan; yrkesutbildning; fordon- och transportprogrammet;

  Sammanfattning : Programinfärgad undervisning har visat sig ha en positiv effekt på både elevers motivation likväl som på deras resultat. Utifrån examensmålen uppsatta av Skolverket uppmuntras lärare att samarbeta över ämnesgränserna för att göra utbildningen mer inriktad mot respektive program. LÄS MER