Sökning: "ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 609 uppsatser innehållade ordet ergonomi.

 1. 1. Improving the usability of secure information storing within blockchain applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Natali Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Usability; User Experience; Blockchain Technology; Wallet Security; Decentralized Information Storing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's blockchain applications have been inherently created by and for users who understand the blockchain technology. To improve mass adoption of blockchain solutions, the user experience must improve, and the attention must move to users not familiar with the underlying technology. LÄS MER

 2. 2. Developing vision substitution products using computer vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Gummesson; [2019]
  Nyckelord :product development; user centered design; interaction design; rehabilitation engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is two-fold. The first is to investigate if cutting edge technology can be used to enhance the life for people with visual impairments. The second is to provide a simple example of how the design process can look from the beginning to a finished Hi-Fi prototype. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Morgan Weideryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d. LÄS MER

 4. 4. PCB i inomhusluft i Sverige - Toxicitet, riktvärden och omfattning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Valborg Henriksson; [2019]
  Nyckelord :PCB; inomhusluft; riktvärden; byggnadsmaterial; toxicitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Exponering av polyklorerade bifenyler (PCB) kan orsaka hälsoeffekter hos människor. PCB från byggnadsmaterial har visats kunna läcka ut i inomhusluften. Det finns dock inga riktvärden för PCB i inomhusluften i Sverige. Studiens första syfte är att sammanställa och analysera riktvärden från andra länder. LÄS MER

 5. 5. Fail-fast in the Design Process of an Interactive Voice Response System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Elise Eborn; Sara Lindgren; [2019]
  Nyckelord :fail-fast; minimum viable product; minimum viable user experience; design process; interactive voice response; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The world of creating new software is currently going more and more towards being as fast and agile as possible to be able to adapt to changing customer demands. The design process of new software should reflect that, which doesn't leave much time for scheduling user tests in person. LÄS MER