Sökning: "ergonomic problems"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden ergonomic problems.

 1. 1. Redesigning the production system at the crossmember painting line

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Arvid Marklund; Adrian Johansson; [2019]
  Nyckelord :Production development; layout design; strategies for implementation; safe work environment; ergonomics in production; Scania production system; downtime and consequences; material control system;

  Sammanfattning : This master thesis was performed in collaboration with Scania Ferruform in Luleå, with the purpose to create an efficient, rational and safe workplace at the unloading station of the crossmember painting line. The mission from Ferruform was to investigate and analyse flaws, risk, and bottlenecks with regards to flows, ergonomics and material handling. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av testfixtur för tätningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Rijad Delic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på företaget Huhnseal i Landskrona under vårterminen 2018. Uppdraget har gått ut på att förbättra en existerande testutrustning som används för att utvärdera tätningars förmåga att hålla tätt när de utsätts för vattentryck. LÄS MER

 3. 3. Re-design of a Baby Carrier for Intuitive and Ergonomic Use

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Michelle Chin; Marija Curic; [2019]
  Nyckelord :Najell; SleepCarrier; baby nest; harness; concept development; ergonomics; baby carrier; front carrying; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis was performed in collaboration with Najell AB with the purpose to improve their product, the SleepCarrier. The SleepCarrier can be used as a baby nest, a play mat and a soft carry cot. With the additional harness, the product can also be used as a baby carrier. LÄS MER

 4. 4. Säkra lyft för vertikala gruvpumpar : Med förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gustav Forsman; [2019]
  Nyckelord :Ergonomics; Lift; Lifting Tool; Mining pumps; Product development; Safety; User-friendliness; Användarvänlighet; Ergonomi; Gruvpumpar; Lyft; Lyftredskap; Produktutveckling; Säkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet: Syftet med detta examensarbete var att ta reda på risker med Metso Sweden ABs lyft till de vertikala gruvpumparna och använda den informationen för att ta fram en lyftmetod som löser problemen med avseende på säkerhet, ergonomi och användarvänlighet för användare på Metso Sweden AB. För att lösa dessa problem ställdes dessa frågeställningar för att nå förbättringsmöjligheter: 1. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling av en kryddkvarn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hanin Ali Tahir; Dunja Hawash; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; Kryddkvarn; Design; Mekanism;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Produktutveckling och design samt Maskin och materialteknik vid Malmö Universitet. Ett nytt koncept för en kryddkvarn för köksanvändning med skandinavisk design togs fram till Mejk Design aktiebolag, ett produktdesignföretag med säte i Malmö. LÄS MER