Sökning: "ergonomisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden ergonomisk analys.

 1. 1. Safety solution for the powerlifting squat : Improving the safety for lifters and spotters in competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Magnus Wikström; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User Experience; Ergonomics; Product Development; Safety; Powerlifting; Squat; Teknisk Design; Användarupplevelse; Ergonomi; Produktutveckling; Säkerhet; Styrkelyft; Knäböj;

  Sammanfattning : In powerlifting the athletes compete to lift as much weight as possible in the squat, bench press and deadlift, pushing their bodies to extreme levels of strength. When lifting heavy weights, safety becomes an important concern, especially where the lifters can get injured by the barbell if a lift is unsuccessful. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Hollstedt; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Ergonomi; Lean; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatsutformning i fysisk och CAD-miljö : Vedklyv, Virtual Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Wenell; Johannes Ringqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med hjälp utav information från ett tidigare projekt kombinerat med erfarna konsulter på Virtual Manufacturing har ett projekt inom arbetsplatsutformning utförts.Arbetet utfördes hos Virtual Manufacturing i Göteborg där en arbetsstation konstruerades med målet att utforma en effektiv, säker, ergonomisk, felsäker och användarvänlig arbetsplats som företaget se-dan skall kunna addera diverse teknik på. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering och analys av stålfiberarmerad betong : En mekanisk, ergonomisk och ekonomisk jämförlelse med konventionell armerad betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nezar Pirgholizadeh; Tafid Krikor; Jeny Krikor; [2019]
  Nyckelord :stålfiberarmerad betong; konventionell armerad betong; dimensionering enligt svensk standard; jämförelse mellan stålfiber och konventionell armering; sprickbildning; tvärkraftsdimensionering; momentdimensionering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the properties of steel fibre reinforced concrete and its design models in relation to conventional reinforced concrete from a mechanical, economical and ergonomic perspective. Design examples were also presented for beams and slabs-on-ground for their shear and moment capacity. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av testfixtur för tätningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Rijad Delic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på företaget Huhnseal i Landskrona under vårterminen 2018. Uppdraget har gått ut på att förbättra en existerande testutrustning som används för att utvärdera tätningars förmåga att hålla tätt när de utsätts för vattentryck. LÄS MER