Sökning: "ergonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ergonomy.

 1. 1. 4000K a luminaire

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Martin Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Ergonomy; Vision; Light; Luminaire; Construction sites; Lighting; Ergonomi; Ljus; Byggarbetsplats; Arbetsljus; Belysning; General Works; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are great risks of a multitude of injuries due to poor light at construction sites. This leads ultimately to costly counteractions from society. The goal of this project was to put construction workers’ situation in the spotlight by giving construction sites better vision ergonomics through providing enough, even and glare-free light. LÄS MER

 2. 2. Flödessimulering och utveckling av en monteringsstation med avseende på ergonomi, flöde och kvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Brännström; Sebastian Swidnicki Berg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report constitutes the result of a master thesis that was composed at Presetting- and Sharpening at Scanias engine department in Södertälje. The department works as a service organisation for the production lines and its purpose is to maintain the right quality on tools within machining. LÄS MER

 3. 3. Balans i bas och kropp : En basists sittställning och hur det påverkar ljudet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Anna Hansson; [2018]
  Nyckelord :double bass; bow; sound; ergonomy; music; musik; kontrabas; sittställning; ergonomi; avslappning; teknik; stråke;

  Sammanfattning : Ett arbete om att din sittställning kan påverka ljudet du producerar. En studie i hur basister sitter och använder kroppen. Hur du arbetar med din kontrabas utan att skada kroppen.  . LÄS MER

 4. 4. Development of an Intuitive Interface Structure for Ergonomic Evaluation Software

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Pontus Rang-Roslund; Guillermo Munguia Velazquez; [2018]
  Nyckelord :User-Interaction; User-Experience; Ergonomy; User-Computer Interaction; Användargränssnitt; Kognition; Formativ-utvärdering;

  Sammanfattning : During the spring semester of 2018 a product development project has been carried out at the University of Skövde by two Design Engineering Students, Pontus Rang-Roslun, and Guillermo Munguía Velazquez, in cooperation with the project group for Smart Textiles for Sustainable Work Life at the University of Skövde as they are now focusing to develop a web-based software for ergonomists and work leaders/coaches. The aim of the project is to design the interface for the software. LÄS MER

 5. 5. Översyn av säkerhet och ergnomi : Produktionslina 3, Galderma Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Linus Ottosson Trygg; [2017]
  Nyckelord :ergonomy; safety; design; ergnomi; konstruktion; säkerhet;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is the basis of an investigation concerning safety and ergonomics conducted in production line 3 at the company Galderma in Uppsala during spring 2017. The investigation started with a survey of shortcomings in the production line. This was conducted together with operative staff. LÄS MER