Sökning: "eric tell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden eric tell.

 1. 1. Laborativt material i matematikundervisningen : Hur konkret laborativt material kan främja elevers samarbete i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rana Yacoub; Basem Murad; [2019]
  Nyckelord :Laboratory material; concrete material; Abstract; laboratory mathematics teaching; student collaboration.; Laborativt material; konkret material; Abstrakt; laborativ matematikundervisning; elevers samarbete.;

  Sammanfattning : Samarbete sker i olika typer av sociala sammanhang, det kan vara på jobbet eller i skolan. Iskolan kan laborativa material vara ett sätt att främja elevers samarbete och utvecklakommunikativa färdigheter mellan eleverna. LÄS MER

 2. 2. Saving the Baltic Sea – A Question of Business? : An Exploratory Case Study from a Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Eric Tell; Alexander Ökvist; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; Business Model; Stakeholder Analysis; Baltic Sea; Explorative Case Study; Cirkulär Ekonomi; Affärsmodell; Intressentanalys; Östersjön; Explorativ Fallstudie;

  Sammanfattning : The Baltic Sea has for a long time had a problem with eutrophication. Historical phosphorus emissions from land, but nowadays the greatest source of eutrophication is the internal leakage of phosphorus from the bottom sediment. LÄS MER

 3. 3. SMART MANUFACTURING AND METROLOGY : How can metrology enable smart manufacturing?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Eric Tell; Alexander Ökvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To create the possibilities needed for more precise simulations and calculations regarding manufacturing changes in the equipment and new technology has to be implemented. This work investigates possible solutions for the gathering of information in manufacturing companies. LÄS MER

 4. 4. A Domain Specific DSP Processor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Eric Tell; [2001]
  Nyckelord :Datorteknik; DSP processor design; CPU design; Datorteknik;

  Sammanfattning : This thesis describes the design of a domain specific DSP processor. The thesis is divided into two parts. The first part gives some theoretical background, describes the different steps of the design process (both for DSP processors in general and for this project) and motivates the design decisions made for this processor. LÄS MER