Sökning: "erica"

Visar resultat 1 - 5 av 886 uppsatser innehållade ordet erica.

 1. 1. Arbeta med känslor. En kvalitativ studie om hur arbetstagare med direkt gästkontakt tillämpar känsloarbete i hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica T Karlsson; Hilda Seiberlich; [2022-02-16]
  Nyckelord :Känsloarbete; djupagerande; ytagerande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tid för arbete, tid för privatliv och tiden där emellan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Bjurström; Erica Byström; [2022]
  Nyckelord :work life balance; covid-19; distansarbete hemarbete; gränslöst arbete; första andra och tredje skiftet; livspussel; strategier;

  Sammanfattning : På grund av pandemin har individer i allt större utsträckning arbetat från det egna hemmet. Detta har resulterat i att förutsättningarna gällande hur arbete ser ut har förändrats och gränserna mellan arbetsliv och privatliv har blivit allt otydligare. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. Ett ökat proteinintag kan förbättra en atlets uthållighetsprestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Erica Wild; [2022]
  Nyckelord :endurance performance; protein; athlete; protein; uthållighetsträning; träning; löpning; cykling; kost; atlet; idrott;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie tar sikte på att belysa hur proteinkonsumtion påverkar en atlets fysiska uthållighetsförmåga. För att kunna maximera sin uthållighetsprestation behöver atleter protein för att bland annat ersätta använd energi. LÄS MER

 5. 5. ”De blir våldsutsatta stup i kvarten och ingen tar dem på allvar och ingen ser dem” : En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma ser på kvinnor med samtidig missbruksproblematik och våldsutsatthet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erica Laghed; Celine Amnell; [2022]
  Nyckelord :labeling theory; substance misuse; victimisation; professionals; women; Stämplingsteori; missbruksproblematik; våldsutsatthet; kvinna; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån yrkesverksammas perspektiv studera situationen och handlingsutrymmet hos kvinnor med samtidig våldsutsatthet och missbruksproblematik. Med avstamp i socialkonstruktionismen har denna studie använt sig av såväl teorin om det ideala offret som stämplingsteorin. LÄS MER