Sökning: "ericastiftelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ericastiftelsen.

 1. 1. Att knyta an eller bryta sig loss : Ungdomar och unga vuxna i psykodynamisk psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Julia Edlund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flera rapporter visar att unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. De utvecklingspsykologiska processer som kännetecknar tonåren och de tidiga vuxenåren kan vara förenade med stora påfrestningar och därmed utgöra en risk för utvecklingen av psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av behandlingsplaner vid den barnpsykiatriska behandlingsenheten Ericastiftelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Cecilia Liotta; [2011]
  Nyckelord :Behandlingsplan; vårdplan; barnpsykiatri; barn; föräldrar; Ericastiftelsen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlingsplaner används vid en barnpsykiatrisk behandlingsenhet, Ericastiftelsen. Tidigare undersökningar om föräldrars upplevelse av kontakten med Ericastiftelsen har visat att föräldrar är nöjda men ibland uttrycker att de inte förstår grunden till barnets behandling. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelse av förändring i psykoterapi

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Åsa Garetsos; Lars Andersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykoterapi har dokumenterad effekt, men det är oklart hur förändringen går till och vad som är verksamt i terapin. Klientperspektivet förbises ofta i forskningen. I syfte att undersöka hur förändring i psykoterapi upplevs intervjuades åtta före detta klienter från projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk korttidsterapi med barn : terapeuters och föräldrars erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Paula Terselius; [2009]
  Nyckelord :psykodynamisk korttidsterapi barnterapi fokus;

  Sammanfattning : Psykodynamisk korttidsterapi för barn är eftersatt i Sverige gällande metodutveckling och spridning. Föreliggande uppsats är en pilotstudie inför ett metodutvecklingsprojekt vid Ericastiftelsen i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeuters känslor i barnpsykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Petra Boström; [2008]
  Nyckelord :barnpsykoterapi; psykoterapeuter; känslor; motöverföring; terapeutisk relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan terapeuters känslor och behandlingsutfall. 27 terapier undersöktes, som ingick i forskningsprojekt på Ericastiftelsen; Erica Process and Outcome Study (EPOS) och Målprojektet. LÄS MER