Sökning: "ericsson ab gävle"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ericsson ab gävle.

 1. 1. Terms and conditions (villkor för orderläggning) : En fallstudie på Ericsson AB i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Robert Kotzmann; Johan Kallberg; [2008]
  Nyckelord :terms and conditions; key performance indicators; villkor; orderläggning; produktklassificering; ledtid; kundorderpunkt; orderkvantiteter;

  Sammanfattning : This final thesis was performed at Ericsson in Gävle between April and June of 2008. Ericsson is a world leading manufacturer of radio base stations (RBS), which handles mobile phone traffic with 2G and 3G technology. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för arbete med funktionsöverskridande processer : En fallstudie vid Ericsson AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Henrik Kekonius; Gustaf Martinsson; [2008]
  Nyckelord :process; activities; functions; sub optimized; holistic; communication; helhetssyn; kommunikation; process; aktiviteter; funktioner; suboptimering;

  Sammanfattning : A product often consists for the most part of purchased materials and to reduce the total cost of production, therefore, companies often focus on reducing their purchase prices. Pushing supplier prices in this way is a popular way to improve the company's short-term profits. LÄS MER

 3. 3. Rationell materialpåfyllnad : Utredning för leverans från hubb till monteringsstation

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Martin Thelfer; Chun-Bond Wu; [2007]
  Nyckelord :Hub; Material Replenishment; JIT; Logistics; Hubb; Materialpåfyllning; JIT; Logistik;

  Sammanfattning : Ericsson AB har en produktionsenhet i Gävle (Sverige), CDC Gävle. Denna enhet är indelad i två fabriker, Skolgången och Avaström. På Skolgången monteras WCDMA radiobasstationer (3G) och på Avaström GSM radiobasstationer (2G).CDC Gävle har idag ett stort returflöde av emballage från inkommande monteringsmaterial. LÄS MER