Sökning: "erik carle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden erik carle.

 1. 1. Att prognosticera OMXSSC: En jämförelse mellan LSTM och ARMA-GARCH

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Erik Carle; Erik Billebjer Ulrikson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs en ekonometrisk modell, ARMA-GARCH, med en djupinlärningsmodell, LSTM, på det svenska småbolagsindexet OMXSSC. Det finns en brist på studier som jämför djupinlärningsmodeller med GARCH-modeller, framförallt på svenska småbolagsindex, vilket denna studie söker att bidra med. LÄS MER

 2. 2. Föreligger det ett samband mellan fonders ESG-betyg och finansiell prestation? : En studie av svenska aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Carle; Edvin Magnusson; [2021]
  Nyckelord :ESG-betytg; ESG; CAPM; Alfa; Finansiell prestation; Hållbara fonder; Gröna fonder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER