Sökning: "erik hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden erik hermansson.

 1. 1. Motiverad – en fråga om ledarskap? : En intervjustudie kring motivation hos bankanställda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Erik Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; ledarskap; försäljning; bank;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån kvalitativ metod undersöka vilka faktorer som påverkade motivationen hos bankanställda inom två enheter av retailverksamheten hos en svensk bank och vilka typer av motivation som utifrån informanternas narrativ driver de bankanställda i arbetet.   Resultatet utgjordes av sju teman: Det mänskliga mötet, Mål och mening, Gruppen och jag, Trygghet och förändring, Intresset för uppgiften, Värdeord som kulturbärare och Ledarens betydelse. LÄS MER

 2. 2. Etnicitet i socialt arbete. : En kvalitativ studie av etnicitetens betydelse i samband med sociala barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Anna Hermansson; Mia Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :child welfare; ethnicity; minority families; majority families and social work; barnavård; etnicitet; minoritetsfamiljer; majoritetsfamiljer och socialt arbete;

  Sammanfattning : Sweden is nowadays a multicultural society. This also means that Swedish social services increasingly come in contact with ethnic minority families. This study aims to examine the ways in which social workers consider and talk about the clients’ ethnic background in relation to child welfare cases. LÄS MER

 3. 3. Vad är ohövligt beteende på den svenska arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Nipe; Hannah Hermansson; [2014]
  Nyckelord :workplace incivility; semi-structured interview; definition; Sweden; thematic analysis; ohövligt beteende; semi-strukturerad intervju; Sverige; tematisk analysmetod; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate how the phenomenon of workplace incivility is experienced amongst Swedish employees and to define the concept of workplace incivility within a Swedish context. The study was carried out using semi-structured interviews on six participants from southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av fallplåt : för en maskingradsax

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Nordén Hermansson; Filip Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Ergonomi; Lyft; Lyfthöjd; Lyftverktyg; Plåtsax;

  Sammanfattning : För att kapa plåtark till rätt dimensioner kan exempelvis en plåtsax användas. Dessa finns i många olika varianter varav en är maskingradsaxen, denna variant skjuver av plåten likt en giljotin. En maskingradsax är Rapido som tillverkas av CIDAN Machinery. LÄS MER

 5. 5. Simulator för el- och värmeproduktion : påverkan på ekonomi och miljö

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Erik Hellström; David Hermansson; [2013]
  Nyckelord :energi; simulator; elektricitet; fjärrvärme; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : In this project a simulator has been developed (in C++) with the purpose of illustrating how changes in environmental regulations, tax levels and other policy measures affect the composition of an energy system. The aim of the project was to investigate how energy companies’ investment strategies are affected when changes in economic and environmental conditions occur. LÄS MER