Sökning: "erik holm"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden erik holm.

 1. 1. Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mikael Boman; Ove Holm; Leo Jansson; Daniel Odin; Erik H Rezazadeh; [2019-06-24]
  Nyckelord :Retrospective study; Case-control study; Matched controls; Randomly selected controls; Logistic regression; Conditional logistic regression; Maximum-likelihood estimation; Bootstrap; Generalized linear models;

  Sammanfattning : In statistical studies, it is a common practice to have a number of study objects thatare sampled from a population. Then they are followed for the purpose of studying howa factor of interest develops over time. For epidemiological studies in particular, thisis a typical approach. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av beröring inom intensivvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Erik Hansson; Stefan Holm; [2019]
  Nyckelord :Beröring. Intensivvård. Patient. Omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : För att kunna bedriva en god omvårdnad ses beröringen som en nödvändighet inom vården inte bara för praktiska ändamål utan också för att förmedla emotioner, skapa ett lugn och trygghet. Om beröringen används på fel sätt kan den dock utgöra ett obehag. LÄS MER

 3. 3. En studie i läsbarhet av visuella programmeringsspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Holm; Johan Lavén; [2019]
  Nyckelord :Visuella programmeringsspråk; VPL; Läsbarhet; Programmeringsspråk;

  Sammanfattning : För att förenkla programmeringsprocessen används ibland visuella programmeringsspråk. Denna studie visar hur snabbt programmeringsstudenter läser och förstår visuella programmeringsspråk i jämförelse mot hur de läser och förstår textbaserade programmeringsspråk. LÄS MER

 4. 4. Building Competitive Advantage Through Open Innovation : A case study in the financial technology sector

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Jonsson Holm; Felix Andersson; [2018]
  Nyckelord :Competitive advantage; financial technology; fintech; business ecosystem; open innovation; resources; dynamic capabilities; processes; Konkurrensfördelar; finansiell teknologi; fintech; affärsekosystem; öppen innovation; resurser; dynamiska förmågor; processer;

  Sammanfattning : The modern financial industry includes fast-changing technology, new regulations, and markets where companies at times find themselves at disadvantage. This study focuses on how organizations can build competitive advantage, particularly by drawing on the open innovation concept. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring av process : Från kundförfrågan till serieproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olle Holm; Erik Lindsten; [2018]
  Nyckelord :IATF; FMEA; PDCA; Felsäkring och Kvalitet;

  Sammanfattning : Med dagens höga kundkrav, både i form av specifika produktrelaterade krav och krav på certifiering enligt kundens angivna standarder krävs ett strukturerat och tydligt förhållningssätt till kvalitetsarbete. Fordonsindustrins standard för kvalitetsledningssystem är ett sådant exempel. LÄS MER