Sökning: "erik johansson umeå universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden erik johansson umeå universitet.

 1. 1. Parametric study of a wastewater heat recovery system for buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Waste water heat recovery; WWHR;

  Sammanfattning : Global efforts makes buildings successively more energy efficient. This results in that the percentage of the total energy in the building that is lost to the sewage system, in the form of hot water, is increasing. LÄS MER

 2. 2. HÅLLBARHETSUTVECKLINGENS PÅVERKAN PÅ REVISORER : En kvalitativ studie om hållbarhetsutvecklingens påverkan på kompetensnivån hos revisorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Morin; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; revision; kompetensnivå; utbildning; framtid;

  Sammanfattning : Förändringar i dagens samhälle sker i hög hastighet där faktorer som reglering, teknologi och hållbarhet haft stor betydelse. Denna snabba förändring genererar en osäkerhet inför framtiden för revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. STRUKTUREN I ETT RESTAURANGSKÖK : En kvalitativ forskning om Mintzbergs teorier i förhållande till praktiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Erik Rönnquist; Christoffer Johansson; Sue Zin; [2018]
  Nyckelord :Mintzberg; Struktur; Organisation; Restaurang; Kök;

  Sammanfattning : En hel del fakta saknas om hur effektiva organisationsstrukturer är uppbyggda inom kök hos restauranger då det mestadels har forskats om andra typer av företag och organisationer. Henry Mintzbergs vetenskapliga bok Structure in Fives: Designing Effective Organizations ligger till grund för detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare med formativ bedömning inom Idrott och hälsa? : En studie om formativ bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; Stefan Viklund; [2018]
  Nyckelord :Orientering; lärandeprocesser; feedback och nyckelstrategier.;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att det finns en utmaning med att arbeta med formativ bedömning inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur Idrott och hälsa-lärare i grundskolan arbetar med formativ bedömning i sin undervisning utifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. LÄS MER

 5. 5. Competetive Tendering of Public Transport : Estimating Effects of Competition

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Erik Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER