Sökning: "erik kvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden erik kvist.

 1. 1. Vem hörs i det samhällsvetenskapliga klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Kvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet;

  Sammanfattning : This thesis examines who gets heard in the social science classroom. It uses a non-participant observation method to see if the total amount of speech time and answer frequency is distributed in an equal way between the two sexes. LÄS MER

 2. 2. Kan civil olydnad rättfärdigas? En normativ analys av Pussy Riot

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Kvist; [2014]
  Nyckelord :Civil olydnad; normativ etik; Pussy Riot; normativ metod; Politisk aktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the justification of civil disobedience. The main focus of the thesis is to highlight the normative arguments on both sides of the debate. The thesis consists of four parts. The first part defines what civil disobedience is and how it came to be. LÄS MER

 3. 3. IVF och världsbanken - Två sidor av samma mynt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Kvist; Joel Jerrhag; [2014]
  Nyckelord :Världsbanken; Internationella Valutafonden; Internationell Politisk Ekonomi; Joseph Stiglitz; Neoliberalism; Washington Consensus; Social Sciences;

  Sammanfattning : IVF och världsbanken är två grundpelare i det ekonomiska systemet. Ända sedan deras födelse vid Bretton Woods konferensen 1944 har de varit nyckelaktörer i uppbyggnaden av ekonomier. På senare år har organisationerna varit verksamma i att övervaka det monetära systemet och i kriget mot fattigdom världen runt. LÄS MER

 4. 4. Whose Rule of Law in the case of International Signals Intelligence?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Kvist; [2014]
  Nyckelord :public international law; jurisprudence; EU law; SIGINT; surveillance; Snowden; Rule of Law; intelligence exchange agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Doktrinen kring rättsstatsprincipen är nära sammanflätad med vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. Det är en rättsfilosofi som appliceras aktivt i domstolar och internationella organisationer såsom Europadomstolen och Förenta Nationerna, som en absolut nödvändighet för att främja och implementera rättvisa och fred på jorden. LÄS MER