Sökning: "erik trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden erik trygg.

 1. 1. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 2. 2. Barnens stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Swahn; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Grundskola; Arkitektur; Solvalla; Kandidatprojekt;

  Sammanfattning : Med skolan visar samhället barnet vad världen är. Ett kontor, en industri, en anstalt? Det vill inte jag. Barnens stad i Solvalla ska vara en fristad, en plats där förskolebarn och skolbarn kan utvecklas i en trygg, varm och välkomnande miljö som de känner är deras värld i världen. LÄS MER

 3. 3. Resilient försörjningskedja med multiple sourcing : Beslutsstöd med riktlinjer för multiple sourcing med hänsyn till produktklassificering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Erica Thorsson; Erik Trygg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Alla har en idé om hur man får ett lyckat liv” : En kvalitativ studie om hur ungas vuxenblivande och etableringsprocess påverkas av prekära anställningsformer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Westerlund; Viktor Öberg; [2016]
  Nyckelord :Etableringsprocess; prekär anställning; valmöjligheter; reflexivitet; ung;

  Sammanfattning : Etableringsprocessen, ungas väg in i vuxenlivet genom avslutad utbildning, arbete och egen bostad har blivit allt mer utdragen. Unga individer ställs i dagens samhälle inför en mängd olika valmöjligheter som det ofta råder en osäkerhet kring. LÄS MER

 5. 5. Predikantskap i Frälsningsarmén : Erik Wickberg stabschef och general 1961–1974

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Preaching Salvation Army Erik Wickberg; Predikantskap Frälsningsarmén Erik Wickberg;

  Sammanfattning : Sammanfattning och slutsatserSyftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:1. LÄS MER