Sökning: "erik trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden erik trygg.

 1. 1. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 2. 2. Secure Intermittent Computing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Henricus Wouters; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Low-power embedded systems exist in many forms. Using batteries for these devices generally imposes high maintenance costs and there are many applications where a grid connection is not feasible [1]. A solution for powering this class of embedded systems is energy harvesting. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erik Arvidsson; Nilla Ågran; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterskor; Upplevelser; Nyutexaminerad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor arbetar i en krävande miljö som ställer höga krav på nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor. Syfte med studien varit att belysa nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta på en intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 4. 4. Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER