Sökning: "erika holmgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden erika holmgren.

 1. 1. Kunskapsöverföring mellan projekt inom produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ERIKA ERDHAGE; NICOLE HOLMGREN; [2020]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge transfer; knowledge; product development.; Kunskapsbevaring; kunskapsöverföring; kunskap; produktutvecklingsprojekt.;

  Sammanfattning : Produktutvecklingen är i ständig rörelse. Företag arbetar kontinuerligt med att befinna sig i framkant och att erbjuda nya innovativa lösningar för att kunna konkurrera om marknadsandelar. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av framtidens produktionsflöde med fokus på intern logistik och produktionslayout : En studie på Permobil Produktion AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erika Holmgren; Lydia Linse; [2018]
  Nyckelord :Material supply; warehousing; supermarket; narrow aisle warehouse; Materialförsörjning; lagerhållning; materialtorg; smalgångslager;

  Sammanfattning : Permobil Produktion AB är världsledande tillverkare av elektriska rullstolar. Produktionsanläggningen i Timrå har verksamhet i två byggnader: en produktionslokal där stolarna monteras, anpassas och levereras till kund och ett produktionslager som förser monteringen med material. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla användbara gränssnitt till komplexa webbaserade system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erika Holmgren; [2014]
  Nyckelord :Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Arbetet har utförts hos företaget CGI som idag är ett av världens största IT-företag. Genom att sätta sig in i hur CGIs centrala system, beståendes av tre fristående webbplatser, fungerar har designförslag på gränssnitt utvecklats för att skapa en tydligare visuell samhörighet dem emellan. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i grundskolans tidigare år. : Elevernas delaktighet i den fysiska klassrums- och lärandemiljön.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erika Holmgren; [2013]
  Nyckelord :Delaktighet; klassrumsmiljö; lärandemiljö; grupp; individnivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att öka förståelsen för hur begreppet delaktighet fungerar i skolan genom att studera fem lärare och på vilket sätt de arbetar med begreppet i sin klassrumsmiljö respektive lärandemiljö. Jag har använt mig av en kvalitativ undersöknings metod i form av intervjuer. LÄS MER