Sökning: "erling"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet erling.

 1. 1. "När jag inte längre frågar varför, då är jag död" : Vuxenblivandets existentiella villkor utifrån två poesiantologier för unga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Klara Erling; [2022]
  Nyckelord :existential questions; poetry; poetry anthologies for youth; ‘vuxenblivande’; adolescence; adulthood; identity;

  Sammanfattning : The aim of the study is to analyze the role of existential questions in two poetry anthologies for youth, Kärlek och uppror (published in 1989) and Berör och förstör (published in 2021). The study looks into which and in what way existential questions are described in the poetry, as well as if there are similarities or differences between the anthologies. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av ett pedagogiskt program och förhållningssätt i medierat lärande;MLE och FIE för kognitiv utveckling : En forskningsöversikt

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Erling; [2021]
  Nyckelord :Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program; FIE; Mediated Learning Enrichment; MLE; special education; Feuersteins kognitiva interventions program Feuersteins instrumentella program; FIE; medierat lärande; MLE; specialpedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : The research overview is expected to contribute with knowledge of MLE, Mediated Learning Enrichment and FIE, Feuerstein's Instrumental Enrichment program/Feuerstein's cognitive intervention program and its effects, primarily among students with learning disabilities but also among educators.   A research overview focusing on scientific articles, published in 2010-2020. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers förhållningssätt till begreppet blyghet och blyga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniéla Erling; [2019]
  Nyckelord :shyness; shy children; learning and development;

  Sammanfattning : Pedagogue’s approach to the definition of shyness and shy children The aim of the study is to investigate the pedagogue’s approach and the definition of shyness and shy children, how their approach could affect the children’s learning and development. The study analyzes how the pedagogue’s meets the children and how they are applied to improve the children’s learning and development. LÄS MER

 4. 4. Barn och ungdomars självkänsla vid deltagande i överviktsinterventioner : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisen Bergqvist; Emma Erling; [2019]
  Nyckelord :Övervikt; kroppsuppfattning; självkänsla; psykisk hälsa; intervention; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar risken för ohälsa, inte enbart kroppsligt utan också själsligt. En osund kroppsuppfattning kan leda till vantrivsel med sin kropp och minskad självkänsla. Många olika faktorer inverkar på övervikt,både fysiologiska och psykologiska. Exempelvis aptit, ätbeteende och fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Regionala organisationers autonoma våldsanvändning för humanitära syften : auktorisation och humanitär intervention under FN-stadgans artikel 53(1) – en studie i ljuset av ECOWAS och NATO:s interventioner i Liberia, Sierra Leone respektive Kosovo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erling Joelsson Warrenstein; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of force by regional organizations is regulated through Article 53(1) of the UN Charter. The article stipulates a requirement of authorization from the Security Council. LÄS MER