Sökning: "ernest hemingway"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden ernest hemingway.

 1. 1. The Nick Adams’ Traumas: A deeper look at Ernest Hemingway’s The Nick Adams Stories

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Quentin Pasquer; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Story World Absorption : An Analysis of EFL Students´ Immersive Reading Experience and Perceived Reading Enjoyment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :August Larsson; Elvira Aspra; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prior research within the field of immersive reading has determined that the process of being absorbed by a story consists of four dimensions: attention, mental imagery, emotional engagement, and transportation, dimensions that in turn influence readers' perceived enjoyment when reading fiction. In contrast to a majority of the prior research within the field of immersive reading, this essay aims to identify factors that specifically influence EFL students' story world absorption and reading enjoyment. LÄS MER

 3. 3. HUR ÖVERSÄTTER MAN EN KONSTPAUS? En komparativ och kvalitativ analys av kommateringen i Christian Ekvalls översättning av Ernest Hemingways roman The Old Man and the Sea.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2019-06-12]
  Nyckelord :Översättning; skiljetecken; Hemingway; litteratur;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur kommateringen i Hemingways The Old Man and the Sea har överförts till Christian Ekvalls svenska översättning Den Gamle och Havet. Genom att jämföra källtext med måltext har avvikande kommatering kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser i när och på vilket sätt översättaren verkar frångå källtextens kommatering i måltexten. LÄS MER

 4. 4. Men and Women : The performance of gender in A Farewell to Arms and The Sun Also Rises by Ernest Hemingway

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Anna Hage; [2019]
  Nyckelord :Gender studies; Ernest Hemingway; Feminist Critical Discourse Analysis; masculinity; femininity; The Sun Also Rises; A Farewell to Arms;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and analyze how Hemingway portrays gender roles in his two novels The Sun Also Rises and A Farewell to Arms. This analysis is done by using the theoretical tools developed by Judith Butler’s theory of performativity and Michelle Lazar’s conceptualization of feminist critical discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Papa Revisited : A Corpus-Stylistic Perspective on the Style and Gender Representation of Ernest Hemingway’s Fiction

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Sundberg; Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay revisits some of the more well-cited works of close to a century of scholarly and biographical efforts on the author Ernest Hemingway. It aims to re-evaluate and test the general assumptions, descriptions and specifications of his textual style and depiction of women through modern corpus stylistic methods. LÄS MER