Sökning: "erp sme"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden erp sme.

 1. 1. ERP Usage and its Impact on Firm Performance : A Quantitative Study of Swedish SMEs

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alejandra Chavez; Michael Duberg; [2021]
  Nyckelord :ERP usage; SME; Firm performance; PLS; Post-implementation;

  Sammanfattning : Purpose: In literature, there is not sufficient research of the impact of Enterprise Resource planning (ERP) usage on firm performance for small and medium sized Swedish companies. Therefore, the purpose of this paper is to provide clarifications regarding this topic by investigating two research questions: What factors drive ERP usage in small- and medium- sized Swedish enterprises? Does ERP usage affect Firm Performance in small- and medium- sized Swedish enterprises?  Design/Methodology/Approach: To approach our research questions 10 hypotheses are constructed based on previous studies. LÄS MER

 2. 2. Molnbaserade affärssystem och SME-företag: Betydelsefulla trygghetsaspekter för extern datalagring : En kvalitativ studie om vilka aspekter som är betydelsefulla för att SME-företag ska känna trygghet med datalagring i molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andreas Heverius; Hanna Hugander; [2021]
  Nyckelord :SME-enterprises; safety; cloud-based ERP; data storage; data security; SME-företag; trygghet; molnbaserade affärssystem; datalagring; datasäkerhet;

  Sammanfattning : Molnbaserade affärssystem blir allt mer populära och fördelarna är många. Däremot är den mest återkommande utmaningen datasäkerheten eftersom företag lämnar över kontrollen av datalagring till molnleverantören. Det krävs därmed förtroende och trygghet mellan molnleverantören och företagen. LÄS MER

 3. 3. A Framework to Incorporate Industry 4.0 into SME to Enhance Resource Planning

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Sathvik Ganta; [2020]
  Nyckelord :Small and medium Enterprises SME ; Resource planning; Material requirements planning MRP ; Manufacturing resource planning MRP II ; Enterprise resource planning ERP ; Industry 4.0; Internet of Things IoT ; Cloud computing.;

  Sammanfattning : Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) have grown steadily in recent years.  SMEs generate 59.7 % of value-added and 65.5 % of employment in the ‘non-financial business economy’ in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för affärssystemimplementationer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Affärssystemimplementation; småföretag; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Företag runt om i världen implementerar affärssystem för att affärssystem kan underlätta integrering av affärsprocesser och hanteringen av information inom en organisation. För att lyckas med en affärssystemimplementation finns ett antal framgångsfaktorer som företag måste beakta. LÄS MER

 5. 5. Dolda kostnader vid implementering av ERP-system : En studie på svenska små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Philip Graveleij; Malcolm Halabi; [2019]
  Nyckelord :ERP-system; affärssystem; dolda kostnader; implementering; success factors; SME;

  Sammanfattning : In an increasingly transparent and rapidly changing market customer demands needs to be satisfied in a more customized approach, while the rate of change in the business sector continues to increase. The relationship between technology and competition has been strengthened where technology represents great opportunities to achieve and maintain competitive advantages. LÄS MER