Sökning: "error"

Visar resultat 1 - 5 av 3730 uppsatser innehållade ordet error.

 1. 1. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 2. 2. Estimation of Height, Weight, Sex and Age from Magnetic Resonance Images using 3D Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Carl Nimhed; [2022]
  Nyckelord :mr; magnetic resonance; machine learning; deep learning;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imagining is a non-invasive 3D imaging technology widely used in the medical field for partial and full body scans. AMRA Medical AB is a medical company which combines MRI images with additional patient attributes such as height, weight, sex and age to perform analysis such as body composition profiling. LÄS MER

 3. 3. Speech Fluency and Ageing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Harry Polfeldt; [2022]
  Nyckelord :fluency; age; ageing; aging; linguistics; language; disfluencies; disfluency; dysfluency; dysfluencies; speech; error; errors; psycholinguistics; pause; pauses; repetition; repetitions; lengthening; lengthenings; prolongation; prolongations; swedish; interruption; interruptions; filled; unfilled; unfilled pause; unfilled pauses; filled pause; filled pauses; speech error; speech errors; speech fluency; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Several physiological changes in the speech production process in old age have been documented, yet studies of cognitive changes are few and inconclusive. The current study investigates changes in rates of disfluencies, rates of speech errors and speech rate to examine if speech fluency changes throughout the adult lifespan, as well as whether the influence of task complexity on fluency remains constant regardless of the age of the speaker. LÄS MER

 4. 4. Solving Differential Equations using Data-Driven Adaptive Numerical Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :William Nguyen; Sirui Li; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accuracy and efficiency have always been of great concern when solving differential equations. One approach to improve accuracy is by introducing a neural network, whose role is to learn the local truncation error (LTE) of a numerical method. LÄS MER

 5. 5. Predicting the size of a company winning a procurement: an evaluation study of three classification models

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ellen Björkegren; [2022]
  Nyckelord :public procurement; classification; Linear Discriminant Analysis; Random Forests; Support Vector Machines;

  Sammanfattning : In this thesis, the performance of the classification methods Linear Discriminant Analysis (LDA), Random Forests (RF), and Support Vector Machines (SVM) are compared using procurement data to predict what size company will win a procurement. This is useful information for companies, since bidding on a procurement takes time and resources, which they can save if they know their chances of winning are low. LÄS MER