Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 11 - 15 av 204 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 11. Universal Jurisdiction and the Fight Against Torture: Ensuring Accountability Through a Human Rights Centred Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elina Hammarström; [2020]
  Nyckelord :universal jurisdiction; torture; accountability; public international law; human rights; human rights approach; UNCAT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within international human rights law, the prohibition of torture is absolute and uncontroversial. However, despite considerable efforts to end it, torture remains a pervasive problem all over the world, in part due to the widespread impunity for such acts. LÄS MER

 2. 12. Riskfördelning och försäkringsplikt enligt ABT 06

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Wingren; [2020]
  Nyckelord :entreprenadrätt; ABT 06; försäkringsplikt; riskfördelning; objektsansvar; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, the commercial contracting relationship is dominated by a number of standard-form contracts. For turnkey contracts, ABT 06 is usually applied. LÄS MER

 3. 13. Mäklarens skadeståndsansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elsy Abou Akl; Linda Westh; [2020]
  Nyckelord :Skadestånd; Fastighetsmäklare; Ekonomisk skada; Mäklare;

  Sammanfattning : I enlighet med de allmänna skadeståndsrättsliga principerna ska skadestånd utgå som ersättning om det föreligger skadeståndsskyldighet. Beräkningen av skadeståndets storlek ska motsvara den skadelidandes ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. LÄS MER

 4. 14. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 5. 15. En kvalitativ studie om vilka mjukvaruproblem som leder till en förkortad livslängd för mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oscar Arréhn Ågren; Olof Nymansson; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Lifespan; Emissions; Software; Manufacture; Software problems; Life length; Mobile phone; Quality;

  Sammanfattning : Idag äger en stor del av befolkningen en mobiltelefon. Dessa tillverkas, konsumeras och slängs i stor utsträckning och konsumtionsmönstret visar på en kort livslängd för mobiltelefoner. Tillverkningen leder till farliga utsläpp, och uttjänta mobiltelefoner tas inte alltid om hand på bästa sätt. LÄS MER