Sökning: "ersta sköndal högskola palliativ"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden ersta sköndal högskola palliativ.

 1. 1. Närståendes erfarenheter av att delta i stödgrupp för efterlevande inom specialiserad palliativ vård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bia Brändemyr; [2021]
  Nyckelord :Relatives; Support group; Bereavement; Grief; Palliative care; Survivors; Närstående; Stödgrupp; Förlust; Sorg; Palliativ vård; Efterlevande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue i ett palliativt skede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anneli Granholm; Alessandro Lupaszkoi Hizden; [2021]
  Nyckelord :Cancerrelaterad fatigue; Neoplasm; Palliativ vård; Patienters erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal i livets slutskede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helen Frid; Annika Törlind; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; Sjuksköterska; Svåra samtal; Upplevelser; Experience; Difficult conversation; Nurse; Palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård hålls svåra och existentiella samtal. Att hålla och bemöta dessa samtal kräver yrkeskunskap och erfarenhet. Beroende på olika faktorer så har sjuksköterskorna olika förutsättningar för dessa samtal. I arbetet har Jean Watson teori har använts som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med hjärtsvikt i livets slut inom särskilt och ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lena Broberg; Kitty Jogenby; [2021]
  Nyckelord :Community nursing; Heart failure; Home health nursing; Nursing homes; Palliative care; Hemsjukvård; Hjärtsvikt; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård-och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en komplex sjukdom som i livets slut ger många svåra symtom. Den sjukes livskvalitet påverkas avsevärt och många vårdas i ordinärt eller särskilt boende den sista tiden i livet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och ska arbeta personcentrerat, ge symtomlindring och främja god livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Att vårda personer med demenssjukdom i palliativ skede : sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kaltum Jama Mohamed; Iqbaal Naasir Muhumad; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser; Personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en obotlig och kronisk sjukdom som drabbar cirka 20 000-25 000 människor varje år, varav  lika många människor dör av sjukdomen. Palliativ vård är för många en nödvändig del under deras sjukdomstid som drabbar inte bara patienten men även deras närmsta omgivning. LÄS MER