Sökning: "ersta sköndal högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1891 uppsatser innehållade orden ersta sköndal högskola.

 1. 1. Närståendes erfarenheter av att delta i stödgrupp för efterlevande inom specialiserad palliativ vård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bia Brändemyr; [2021]
  Nyckelord :Relatives; Support group; Bereavement; Grief; Palliative care; Survivors; Närstående; Stödgrupp; Förlust; Sorg; Palliativ vård; Efterlevande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur patienter med ett substansberoende upplever bemötandet av vårdpersonal i hälso- och sjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Pajovic; Antonia Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Substance abuse; Experiences; Misuse; Treatment; Substansberoende; Upplevelser; Missbruk; Bemötande;

  Sammanfattning : Background: Substance addiction is a growing problem in society where the cause of death has increased during the last couple of years. Using substances affects the cognitive, mental and physical abilities of the human being, which usually leads to a tolerance for the preparation. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas transition från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Peter Lindhamre; Joel Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Transition; Unga vuxna; BUP; Vuxenpsykiatri; Transition; Young adults; CAMHS; AMHS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland unga har ökat de senaste två decennierna. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården för de under 18 år medan vuxenpsykiatrin har ansvaret för de som blivit myndiga. LÄS MER

 4. 4. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 5. 5. När barn berättar om våld i familjen : en kvalitativ studie om socialtjänstens stöd till barn efter polisförhör

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helene Isestad; Monika Vestman; [2021]
  Nyckelord :Child advocacy center; Social service; Cooperation; Police interrogation; Barnahus; Socialtjänsten; Samverkan; Polisförhör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien har varit att undersöka hur socialtjänstens stöd till barn efter polisförhör ser ut när föräldrar misstänks för att ha utsatt barnen för våld. Vi har undersökt socialkontor i Norrbottens län som inte är anslutna till ett Barnahus eller erbjuder strukturerat stöd till målgruppen. LÄS MER