Sökning: "ertms"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet ertms.

 1. 1. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Elkvalitetsmätning på en av Trafikverkets signalanläggningar inom ERTMS : En undersökning av elkvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Sebastian Poppe; [2018]
  Nyckelord :elkraft; elkvalitet; elkvalité; signalanläggning; Trafikverket; järnväg; UPS; Rectiverter; hjälpkraft; kontaktledning; 50 Hz; lågspänningsnät; mellanspänningsnät; högspänningsnär; övertoner; transienter; spänningsvariationer; ERTMS; kraftförsörjning; standarder; FFT; Flimmer; svaga och starka nät; Symmetri och osymmetri; Rippel; avbrottsfri kraft;

  Sammanfattning : The thesis work was carried out within the Swedish Transport Agency's ERTMSproject to assist in deciding on the power supply of the facilities along the railways related to the project. This work applies to areas such as the implementation of the new rectifier, the Rectiverter, and power supply design with focus on redundancy and the overall electricity quality. LÄS MER

 4. 4. User Interface Design of Head-Up Display Using Scenarios : An Early Stage Innovation Project at Bombardier

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Rohit Agarwal; [2018]
  Nyckelord :Head-up display; HUD; train; safety; Early-stage innovation; train safety; train cabin; Driver Machine Interface; User Interface; scenario-based design; User Technical Scenario Process; Scenario Building; User Interviews; Workshop; technical design; product development; product design; new product development; joint development; Head-up display; HUD; tåg; trygghet; Tidig scen innovation; tågsäkerhet; tåghytt; Drivrutinsgränssnitt; Användargränssnitt; scenario-baserad design; Användar Teknisk Scenario Process; Scenario Building; Workshop; teknisk design; produktdesign; ny produktutveckling; gemensam utveckling;

  Sammanfattning : Head-up display (HUD) är en beprövad teknik inom flyg och bil, vilken gör det möjligt för piloter och förare att få tillgång till information utan att uppmärksamheten avleds från omvärlden. Liknande fördelar kan uppnås genom installation av HUD i tåg. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av teknikhusens grundläggningar längs järnvägar : Ett arbete som behandlar behovet om att effektivisera standarden för grundläggningen av ett teknikhus.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Siho Yildirim; Omar Rashid; [2017]
  Nyckelord :Equipment shelter; railway; foundation; concrete plinth; sheet-metal frame; ground screw; cost; Malmbanan; Teknikhus; järnväg; grundläggning; betongplint; plåtram; markskruv; kostnad; Malmbanan;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvaret för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, nämligen att ersätta det nuvarande signalsystemet längs landets järnvägar till ERTMS. Med bytet av signalsystemet kommer behovet av att byta ut 1 500 teknikhus. LÄS MER