Sökning: "ertms"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet ertms.

 1. 1. Tågförares påverkan på simuleringRailsys-analyser vid simulering av ERTMS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Daniel Knutsen; [2020]
  Nyckelord :Railsys; ERTMS; ATC; kapacitet; gångtidsanalys; headwayanalys; punktlighetsanalys;

  Sammanfattning : This study has investigated the effects various effects that driver behavior has on the analyses and simulations carried out by the Swedish Transport Administration. By making assumptions about train drivers' braking ability - which has been modelled by braking percentage and implementing these in the same analysis methods that the Swedish Transport Administration use - the effect of how different driving behaviours affect the results of these analyses can be assessed. LÄS MER

 2. 2. Reliability Study of ERTMS in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jacob Månsson; Kristoffer Wallenbro; [2020]
  Nyckelord :ERTMS; ETCS Level 2; Sweden; Reliability Analysis; ATC-2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is currently undergoing a transition phase to a new signalling system on its railway network. ATC-2 is the current point information system in use on the network. The system will gradually be replaced with ERTMS, which will become the standardised signalling system in the European Union (EU). LÄS MER

 3. 3. Uppdateringen av standarden EN 50129 och dess påverkan på ERTMS-programmets säkerhetsstyrning : En kartläggning av skillnader, påverkansamt åtgärder till följd av uppdateringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Julia Waltersson; [2020]
  Nyckelord :EN 50129; Standarder; Säkerhet; Säkerhetsstyrning; ERTMS;

  Sammanfattning : The railway signalling is a system used to control the traffic on the Railway and thereby prevent accidents. The railway signalling in Sweden is a safe system and not a single train passenger has died as a result of an accident since year 2010. LÄS MER

 4. 4. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER