Sökning: "erving goffman stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden erving goffman stigma.

 1. 1. "Jag skulle identifiera mig som en som är i från jordklotet och inte från något speciellt land." - En kvalitativ studie om hur unga vuxna Malmöbor med utländsk bakgrund hanterar sin identitet i sociala miljöer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Holmgren; Anna Lindell; [2021]
  Nyckelord :Acculturation; cultural transformation; ethnic identity; identity adaptation; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a multicultural society, different cultures come in contact with each other which leads to many people need to relate to several cultures in their everyday lives. This study is aimed to highlight, analyze and discuss how young adult Malmö residents with a foreign background, reason about their identity creation in an environment where they are often reminded that they are different from the crowd. LÄS MER

 2. 2. Stigmatization and Discrimination: A Qualitative Case Study of the Transgender Community in Brazil.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nikita Lourenco Calling; [2020]
  Nyckelord :transgender rights; discrimination; stigmatization; Brazil; LGBTQ ; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative case study of discrimination based on stigmatization towards transgender individuals in Brazil. The current President, Jair Bolsonaro has made some extreme statements about the LGBTQ+ community throughout his career in politics, starting when he was a congressman in Rio de Janeiro and keeps doing so today, normalizing stigma and discrimination towards the LGBTQ+ community. LÄS MER

 3. 3. Att vara kristen i en postkristen tid -Upplevelsen av religion och identitet hos unga svenskar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Michaéla Björkefjord; Patrik Kallio; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Christian; school; secular;

  Sammanfattning : Most people experience Sweden as a secular country, which could cause problems for Christian adolescents at school. The secular society has become the new normal for many people which results in Christian adolescents often having to defend themselves and their beliefs at school when questioned by their non-Christian peers. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte kul att gå runt och vara paranoid” : En studie av sexköpares självbeskrivna identitet på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :sex buyers; stigma; masculinity; identity; netnography; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, buying sex is an illegal act that is also often viewed as immoral, which is understood in this thesis as sex buyers being stigmatized. The aim of this study was therefore to understand how Swedish men who buy sex describe themselves and how they discuss the criminal act of buying sex in an escort forum on the Internet. LÄS MER

 5. 5. I mitten av två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares livsvillkor och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Second generation immigrants; belonging; stigma; culture; segregation; Andra generationens invandrare; tillhörighet; stigmatisering; kultur; segregation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet samt hur deras livsvillkor påverkas av att bo i ett stigmatiserat område. Studien har genomförts med en kvalitativ metodansats där fem semistrukturerade intervjuer har utförts. LÄS MER