Sökning: "español"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet español.

 1. 1. LA LOCURA TRADUCIDA. ENRICO IV /ENRIQUE IV DE PIRANDELLO

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Esperanza La Torre; [2019-11-27]
  Nyckelord :spanska; Pirandello; översättning; translation; madness; Italian language; Spanish language; strategies; theatre; Velloso; Traducción literaria; locura; italiano; español; estrategias; teatro;

  Sammanfattning : The Spanish and Italian languages have a wide history and culture in common that at times seems to be easier to translate from one language to another. This similarity that also includes lexicon and certain grammatical forms may at times confuse, especially when it comes to transmitting emotional and / or mental states. LÄS MER

 2. 2. La representación de Hispanoamérica en "La siesta del martes" de Gabriel García Márquez. Un estudio crítico literario de un texto factible para las clases de español como lengua extranjera.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgitta Thorander; [2019-09-30]
  Nyckelord :spanska; García Márquez; representación sociocultural; Iser; literatura;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis we investigate literary resources in a text possible to use in the class of Spanishas a foreign language, when the purpose is an intercultural knowledge. Our purpose is, to deepen ourknowledge about the representation of the social and culture conditions of life in Spanish America, inthe short story “La siesta del martes” written by the Colombian author Gabriel García Márquez. LÄS MER

 3. 3. La traducción del sueco al español de referencias culturales en la novela En man som heter Ove (Un hombre llamado Ove)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Michelle Kallin; [2019-08-19]
  Nyckelord :spanska; traducción; estrategias de traducción; condiciones culturales; español; sueco; översättningsstrategier; kulturella förhållanden; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kulturella referenser översatts från svenska till spanskai romanen En man som heter Ove, skriven av Fredrik Backman år 2012. Verket översattes till spanskautav Carmen Montes Cano år 2014 och fick då titeln Un hombre llamado Ove. LÄS MER

 4. 4. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER

 5. 5. Arabismos, ahora y entonces. Un estudio comparativo sobre la inmigración de palabras árabes en la lengua española

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Maria Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Arabismos. Interlinguistic contact. Loanwords. Integration of words.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper investigates the lexical immigration of “arabismos” (Arabic loanwords) in the Spanish language. It compares the differences between old arabismos (integrated during the Middle Ages) and modern arabismos (integrated in contemporary time) in terms of their adaptation to the Spanish norms of spelling, phonetics, semantics and morphosyntactic. LÄS MER