Sökning: "essä ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden essä ledarskap.

 1. 1. Den kvalitativa diskursen? : En essä om makt, New Public Management och frågan om kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elinore Thomsson Wejnefalk; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Diskurs; Makt; Kvalitet; New Public Management; Kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The aim of this text is to critically analyse which discursive power dynamics have been o fimportance in the evolution of the modern preschool. What are the underlying motives that led to the systematisation that has become so prevalent in our profession, and what changes has this led to in the preschool organization over time? From the 1990’s there has been a shift in the discourse concerning general welfare in Sweden, of which preschools are a part. LÄS MER

 2. 2. Ingen riktig lärare? : En studie om den dubbla yrkesrollen: Grundlärare mot fritidshem och i ett praktiskt estetiskt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Bengtsson Nodén; [2020]
  Nyckelord :Basic teacher towards after-school centers; history of after-school centers; teacher in a practical aesthetic subject; grundlärare mot fritidshem; fritidshemmets historia; lärare i ett praktiskt estetiskt ämne;

  Sammanfattning : This thesis is about the twofold role teachers in the after-school centers have if they also teach a practical aesthetic subject in addition to the after-school center. The thesis is based on six different scenarios that I, as a professional, have been involved in in my daily work. LÄS MER

 3. 3. Det välfungerande fritidshemmet - finns det? : En vetenskaplig essä om hur två olika skolor arbetar med sitt fritidshem och vad som krävs för att det ska fungera

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Callerström; [2020]
  Nyckelord :extended school; exercise of power; resource; mission; primary teacher in extended school; operation; cooperation; fritidshemslärare; maktutövande; resurs; uppdrag; fritidshemspedagogik; verksamhet; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the differences between two schools in Sweden, and how they have chosen to take advantage of / work with their extended school.In this story, I describe what a period can look like at a school in Stockholm and then how it works at a school in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 5. 5. Mer än tusen ord : Att leda ett hållbart specialpedagogiskt utvecklingsarbete på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Warnerbring Eriksson; Mia Ericsson; [2020]
  Nyckelord :After-school center; After-school teacher; special education; TEACCH; visual learning. leadership; development work; Fritidshem; Lärare i fritidshem; specialpedagogik; Tydliggörande pedagogik; bildstöd; ledarskap; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : This essay explores the challenges that we as teachers in the extended school can face whenimplementing sustainable special educational methods. With a specific focus on the TEACCHmethod and the use of visual support in communication. LÄS MER