Sökning: "essä om idrott"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden essä om idrott.

 1. 1. ”Sitt stilla, var tysta!” : En essä om elevers behov av fysisk aktivitet och rörelse i skola och fritidshem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zacharias Göthberg; [2020]
  Nyckelord :after-school center; school; exercise; physical activity; need for exercise; physical education; health effects; fritidshem; skola; rörelse; fysisk aktivitet; rörelsebehov; idrott och hälsa; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : This is an essay about pupil’s need for movement and physical activity in school and in afterschool centers. My story is about an afternoon at the after-school center where the pupil’s possibilities to move is severely limited, even though some pupils show an obvious need to move. LÄS MER

 2. 2. "Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?" : En vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger till grunden för våra beslut inom skola och fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanna Hidbäck; [2019]
  Nyckelord :kunskap; praktisk kunskap; erfarenhet; fronesis; fingertoppskänsla ;

  Sammanfattning : ”Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?” är en vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger till grunden för våra beslut inom skola och fritidshem. Syftet med denna essä är att undersöka och reflektera över vilken sorts kunskap det är som gör att lärare tar olika beslut under skoldagen och på fritidshemmet kring raster, idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Makten i omklädningsrummet : En essä om en auktoritetskonflikt mellan hem och skola

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Larsson Pellbjer; [2016]
  Nyckelord :Shower; power; parents; culture; elementary school; sports; Dusch; makt; föräldrar; kultur; grundskola; idrott;

  Sammanfattning : Jag har i min essä utgått från ett dilemma som utspelar sig i skolans omklädningsrum. Syftet med min undersökning är att förstå varför vissa tjejer inte duschar efter idrottslektion. För mig som skolad idrottstjej är det nämligen en självklarhet. Det tillhör en kultur och det är viktigt inte minst ur en hygienisk aspekt. LÄS MER

 4. 4. "Från det att jag var liten har det alltid varit boll" : Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elisabet Apelmo; [2005]
  Nyckelord :damfotboll; fotboll; idrott; sport; idrottskvinnor; fotbollsspelare; genus; könsroller; könsidentitet; normer; Gender studies; Genusvetenskap; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svenska fotbollförbundet är numera det specialidrottsförbund som har flest kvinnliga medlemmar. Samtidigt tycks fotbollen förkroppsliga maskulinitetens idé, och fotbollsspelande kvinnor benämns som okvinnliga. Föreliggande arbete behandlar konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer i MFF: s dam utvecklingslag (DU). LÄS MER