Sökning: "essä om språk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden essä om språk.

 1. 1. Idén om ett jämlikt möte

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Rebecka Ekholm; [2020]
  Nyckelord :idén om ett jämlikt möte; rebecka ekholm; möte; jämlikt; förutsättningslöst; dokumentär; dokumentärfilm; stad; land; gledbygd; landsbygd; språk; makt; hierarki; norrland; västerbotten; vormsele; film; konstnärlig forskning; filosofi;

  Sammanfattning : Denna essä är en del av ett projekt som utforskar verktyg och metoder för dokumentära berättelser om landsbygden, från ett perspektiv av en dokumentärfilmare utan tolkningsföreträde på platsen. Om maktstrukturer, fördomar, och plats som huvudkaraktär. LÄS MER

 2. 2. Jag skriva bokstäver, bara bokstäver! : En vetenskaplig essä om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Sarvanidou; [2020]
  Nyckelord :Multilingualism; interculturality; language develepment; literacy; preschool teacher; approach; interaction; circle-time; Flerspråkighet; interkulturalitet; språkutveckling; litteracitet; förskolepedagog; förhållningssätt; samspel; lek- och samlingssituationer;

  Sammanfattning : The purpose of this scientific essay is to explore the different approaches to language development for multilingual children in preschool practice. The essay is about a four-year-old girl who did not master the Swedish language so well when she started preschool. LÄS MER

 3. 3. Det är faktiskt bara snoppen : När okunskap och rädsla sätter stopp för barnens sexuella utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elena Garcia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Children s sexuality; children s masturbation; the approach of educators; encouraging perspective; social constructionist perspective; Barns sexualitet; barns onani; pedagogers förhållningssätt; främjande perspektiv; socialkonstruktivistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Jag har skrivit en essä som handlar om barns sexualitet, ett känsligt ämne som kan vara svårt att bemöta och samtala kring. Jag utgår från tre berättelser och dilemman som jag mött i mitt arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Existentiella Möten : Att bemöta barns existentiella frågor och upplevelser på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Kollberg; [2019]
  Nyckelord :lifequestions; childrens existential questions; responding; fronesis; praxis; scientific discourse; religion; signature spirituality; livsfrågor; barns existentiella frågor; bemötande; fronesis; praxis; naturvetenskaplig diskurs; religion; möten; signature spirituality;

  Sammanfattning : Denna essä utgår ifrån fyra gestaltningar av mitt eget dilemma i relation till bemötande av barns existentiella frågor på förskolan. Detta följs upp med fältstudie på en förskola som undersöker andra pedagogers bemötande. Gestaltningarna och fältstudien ställs mot existensfilosofiska teorier och svensk och engelsk forskning. LÄS MER

 5. 5. Negativ dialektik och försoning : Om framställningsformen som "filosofins idé" hos Theodor Adorno

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Amanda Winberg; [2018]
  Nyckelord :Theodor Adorno; Negativ dialektik; icke-identitet; identitet; Hegel; försoning; framställning; konstellation; essä; Alison Stone;

  Sammanfattning : I och med det allmänna mottagandet av Theodor Adornos filosofiska projekt har filosofins framställningsform, "der Darstellung", ofta kommit att betraktas som betydelsefull för projektets realisering. I introduktionen till ett av Adornos viktigaste verk om logik och ontologi, Negative Dialektik, publicerat för första gången 1966, skriver han att "…the presentation of philosophy is not an external matter of indifference to it but immanent to its idea. LÄS MER