Sökning: "essä om språk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden essä om språk.

 1. 1. Negativ dialektik och försoning : Om framställningsformen som "filosofins idé" hos Theodor Adorno

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Amanda Winberg; [2018]
  Nyckelord :Theodor Adorno; Negativ dialektik; icke-identitet; identitet; Hegel; försoning; framställning; konstellation; essä; Alison Stone;

  Sammanfattning : I och med det allmänna mottagandet av Theodor Adornos filosofiska projekt har filosofins framställningsform, "der Darstellung", ofta kommit att betraktas som betydelsefull för projektets realisering. I introduktionen till ett av Adornos viktigaste verk om logik och ontologi, Negative Dialektik, publicerat för första gången 1966, skriver han att "…the presentation of philosophy is not an external matter of indifference to it but immanent to its idea. LÄS MER

 2. 2. Röda skynken : om hur sättet vi pratar om elever påverkar sättet vi pratar med elever

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jesper Hedgrund; Lotta Westberg; [2017]
  Nyckelord :Conversation culture; pedagogue language; the power of language; responsibility; pedagogy; relations; reflection; leisure-time pedagogues; Samtalskultur; pedagogens språk; språkets kraft; ansvar; pedagogik; relationer; reflektion; fritidslärare;

  Sammanfattning : Vår tanke med att skriva en essä är att reflektera över oss själva i vår roll som fritidslärare. Vi har varsin egenupplevd berättelse där vi båda forskar i bägges berättelser parallellt i essän. LÄS MER

 3. 3. "Allt levande hörer samman" : Det kusliga som förenande kraft i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Gripe; Freud; the uncanny; das Unheimliche; Sklovskij; defamiliarization; Gripe; Freud; det kusliga; das Unheimliche; Sklovskij; främmandegöring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kusliga kan skapas och användas i litteraturen. De litterära verk som analyseras är Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia – en sällsam historia. LÄS MER

 4. 4. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med barn med annat modersmål i förskolan : En essä om samspel och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kim Johansson; [2017]
  Nyckelord :Secondary language learning; second language; first language; native language; language learning; inclusion; play; literacy; interaction; preschool; Andraspråksinlärning; andraspråk; förstaspråk; modersmål; språkinlärning; inkludering; lek; litteracitet; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. LÄS MER