Sökning: "essä om språk"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden essä om språk.

 1. 1. Smärtpunkter : En vetenskaplig essä om danslärares förhållande till smärta och fysiska förluster

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Charlotta Gräslund; [2021]
  Nyckelord :Pain; physical losses; body; dance education; Merleau-Ponty; phenomenology; intercorporeity; practical knowledge; Smärta; fysiska förluster; kropp; dansundervisning; Merleau-Ponty; fenomenologi; mellankroppslighet; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä utforskar danslärares förhållande till kroppen, till smärta och fysiska förluster. Den diskuterar hur undervisningen påverkas och förändras på grund av skador och smärta. Undersökningen baseras dels på egna upplevelser, dels på intervjuer med danslärare med liknande erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Vadå, arbeta interkulturellt? : En vetenskaplig essä om det svårhanterliga begreppet interkulturell pedagogik, sett ur ett fritidshemsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Samuelsson; Marie Swärd Ulriksson; [2021]
  Nyckelord :Intercultural pedagogics; intercultural competence; leisure time center; teacher; culture; language; Interkulturell pedagogik; interkulturell kompetens; fritidshem; fritidshemslärare; kultur; språk;

  Sammanfattning : The concept of interculturality is complex and its full meaning seems unknown to many schools and leisure time centers. How can teachers at leisure time centers teach students the intercultural approach if they don’t have the knowledge? This essay takes its starting point from our self-experienced intercultural dilemma situations at our leisure time centers. LÄS MER

 3. 3. Idén om ett jämlikt möte

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Rebecka Ekholm; [2020]
  Nyckelord :idén om ett jämlikt möte; rebecka ekholm; möte; jämlikt; förutsättningslöst; dokumentär; dokumentärfilm; stad; land; gledbygd; landsbygd; språk; makt; hierarki; norrland; västerbotten; vormsele; film; konstnärlig forskning; filosofi;

  Sammanfattning : Denna essä är en del av ett projekt som utforskar verktyg och metoder för dokumentära berättelser om landsbygden, från ett perspektiv av en dokumentärfilmare utan tolkningsföreträde på platsen. Om maktstrukturer, fördomar, och plats som huvudkaraktär. LÄS MER

 4. 4. Jag skriva bokstäver, bara bokstäver! : En vetenskaplig essä om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Sarvanidou; [2020]
  Nyckelord :Multilingualism; interculturality; language develepment; literacy; preschool teacher; approach; interaction; circle-time; Flerspråkighet; interkulturalitet; språkutveckling; litteracitet; förskolepedagog; förhållningssätt; samspel; lek- och samlingssituationer;

  Sammanfattning : The purpose of this scientific essay is to explore the different approaches to language development for multilingual children in preschool practice. The essay is about a four-year-old girl who did not master the Swedish language so well when she started preschool. LÄS MER

 5. 5. Att göra det annorlunda normalt i förskolan : En vetenskaplig essä om att förstå och stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling och kommunikation utifrån en interkulturell pedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Subarna Rahman; [2020]
  Nyckelord :preschool; bilingual; intercultural pedagogical competence; language; communication; sociocultural perspective; mother tongue support and the curriculum 2018 ; förskola; tvåspråkighet; interkulturell pedagogisk kompetens; språk; kommunikation; sociokulturellt perspektiv; modersmålsstöd och läroplan 2018 ;

  Sammanfattning : This is a scientific essay that has been written with the aim to reflect and analyze difficulties of bilingual children to communicate, being seen in a group and to focus during a traditional learning in language development within preschool. I have also reflected on my experiences and competences in intercultural pedagogy to support bilingual children in a changing society and in a globalized world. LÄS MER