Sökning: "essä vård"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden essä vård.

 1. 1. Livlina : Att hålla balansen mellan erfarenheten, livet och döden i omvårdnadsarbetet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Karin Corbishley; [2017]
  Nyckelord :praktisk kunskap; omvårdnad; Patricia Benner; erfarenhet; fenomenologi; hermeneutik; döden;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä ämnar jag utforska mina erfarenheter som sjuksköterska och relationen till uppkomsten av praktisk kunskap utifrån en hermeneutiskt –fenomenologiskt perspektiv. Genom gestaltning av patientmöten där jag känt osäkerhet i mitt handlande vill belysa hur konfrontation med svår sjukdom och död utmanat och utvecklat min praktiska kunskap från nyexaminerad till mer erfaren sjuksköterska i onkologisk och palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarundersökningen ˗ ett universalmedel mot olika sjukdomar? : En essä om en medarbetarundersökning i en vårdkontext utifrån konsultens perspektiv: Vad skulle Heidegger ha tänkt?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Carlson; [2017]
  Nyckelord :employee survey; practical knowledge; phenomenology; health care; consultant; Martin Heidegger; medarbetarundersökning; praktisk kunskap; fenomenologi; vård; konsult; Martin Heidegger;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga essän har som syfte att undersöka fenomenet medarbetarundersökningar. Startpunkt tas i en egenupplevd erfarenhet från ett mötesrum på en förlossningsavdelning och skildras utifrån mitt förstapersonsperspektiv som utomstående konsult. LÄS MER

 4. 4. Visa mig vägen : Kommunikation, reflektion och processer som metod i arbetet på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Fleming Jeppesen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min essä beskriver några händelser en typisk dag på förskolan som vikarie och om hur arbetet ofta bedrivs i tysthet, genom praktik och erfarenhet. Jag visar hur det kan vara att arbeta utan att ha bestämda metoder och riktlinjer. LÄS MER