Sökning: "essä"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade ordet essä.

 1. 1. "Jag klarar inte av såna barn" : En vetenskaplig essä om kunskap, tid och känslan av att inte räcka till när det kommer till barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Mörsäri Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pre-school; children in need of special support; inclusion; resources; group size.; förskola; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; resurser; gruppstorlek.;

  Sammanfattning : I den här essän har jag utgått från ett dilemma från verkligheten. Som jag uppfattar som svårt. Det handlar om barn i gråzonen med extra behov av stöd. De här barnen ser jag som en pedagogisk utmaning och de utmanar min kompetens dagligen. LÄS MER

 2. 2. Språkets väg till delaktighet och distans i socialt arbete

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Pernilla Lindgren; [2020]
  Nyckelord :language; participation; distance; social work; documentation; språk; delaktighet; distans; socialt arbete; dokumentation;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä, som utgår från det personliga med två inledande gestaltningar, undersöker språket i socialt arbete och vilken betydelse ett enkelt och begripligt språk har för klienters delaktighet. Essän undersöker faktorer som kan försvåra för socialarbetaren att vara enkel i sitt språk. LÄS MER

 3. 3. Egoistic Teaching: Rousseau, the Good Life, and the Teacher's Role

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Morgan Deumier; [2020]
  Nyckelord :the good life; Rousseau; altruism; egoism; teaching; philosophy;

  Sammanfattning : Lärarrollen brukar först och främst ses som en altruistisk företeelse - läraren bör främst hänge sig åt andras behov. Trots att en sådan syn är tongivande idag är den oerhört problematisk. Denna essä ämnar att bidra till forskning om lärarrollen. LÄS MER

 4. 4. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 5. 5. När nycklarna sällan passar : En essä om pedagogers villrådighet i mötet med utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Beatrice Lunnelie; [2020]
  Nyckelord :Approach; relationships; knowledge; affective; externalised behaviors; low-impact approaches; Förhållningssätt; relationer; kunskap; affekt; utagerande beteenden; lågaffektiva metoder;

  Sammanfattning : In this scientific essay I examine three situations in which the common difficulty is how I, as an educator, should respond to a child with challenging behavior. The purpose of this essay is to investigate how different approaches affect children with externalising behavior. LÄS MER