Sökning: "essä"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet essä.

 1. 1. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 2. 2. Hörs de tysta barnen i förskolan? : En vetenskaplig essä om de blyga barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albert Witten; [2019]
  Nyckelord :Shyness; quiet; introvert; social skills; socio-cultural; norm-critical; blyghet; förskola; tillbakadragen; social kompetens; kompetenta barn; sociokulturell; normkritisk;

  Sammanfattning : I min uppsats fördjupar jag mig i arbetet kring de som i allmänna ord benämns för blyga barn. Vad innebär det egentligen att vara blyg, är det ett personlighetsdrag som är svårt att ändra på, eller ett tillstånd som behöver bearbetas för att nå utveckling? Eller kan det rentav vara något som är ärftligt och därmed inte påverkbart? Vad innebär blyghet i förskolan för barnet och pedagogen och hur kan pedagoger lyfta de barn som inte syns eller hörs. LÄS MER

 3. 3. En vetenskaplig essä om reflektion och reflektionskulturer på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Erika Wallin; [2019]
  Nyckelord :reflection; reflection culture; approach; atmosphere; practical knowledge; preschool; quality; reflektion; reflektionskultur; förhållningssätt; atmosfär; praktisk kunskap; förskola; förskolans uppdrag; kvalité;

  Sammanfattning : The topic of this essay is reflection and reflection cultures in preschool. In preschool in Sweden, the notion of reflection is frequently used. However, the word is used without much consideration. LÄS MER

 4. 4. "Nu får ni klara min son själva" : En vetenskaplig essä om förskolan som en del av instiutionaliseringen av barndomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Molin; [2019]
  Nyckelord :preschool history; institutionalization of childhood; shared responsibility; education; transition between home and preschool; förskolans historia; institutionalisering av barndomen; delat ansvar; utbildning; övergången mellan hem och förskola;

  Sammanfattning : My essay is about the transition between home and preschool and takes its starting point in two stories. The first describes an induction conversation and how I as an educator react and act on the basis of the reactions of the two caregivers. LÄS MER

 5. 5. Att "bara" få leka : En vetenskaplig essä om barns fria lek i naturen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Åsa Wretman; [2019]
  Nyckelord :preschool; play; practical knowledge; documentation; measurable; förskola; lek; praktisk kunskap; dokumentation; mätbarhet;

  Sammanfattning : The name of this essay is “’Just’ go play – A scientific essay of children’s free play in nature”. Its purpose is to investigate what happens to us educators, and what we can see in children’s free play in nature, when we adopt a more observing and inquiring attitude and when the children steer their own play. LÄS MER