Sökning: "essäistiska inslag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden essäistiska inslag.

  1. 1. Äppelkvinnor och Urtidsvägar : Essäistiska inslag i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Ida Källman; [2014]
    Nyckelord :Moa Martinson; essä; essäistiska inslag; Kvinnor och äppelträd;

    Sammanfattning : .... LÄS MER