Sökning: "essence of music"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden essence of music.

 1. 1. Come get your honey

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Anette Junebro; [2019-07-12]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textile, surface, texture, body, experimental, materiality, costume, laser cut, honeycomb.... LÄS MER

 2. 2. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 3. 3. Varför gör vi ens det här? : En kvalitativ studie om musiklärares syn på musikundervisningens värde

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Hjelte; [2019]
  Nyckelord :musikundervisning; musiklärare; Lgr11; estetik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of what music teachers in Swedish lower secondary education consider to be the function and value of music and music education and how their view relates to the curriculum. Historically the view of music education has been shifting as the view of aesthetics and the role and mission of the school has changed and this has left traces in today’s political debate where the value of music education continues to be questioned. LÄS MER

 4. 4. Granatäppleblomknopp : rytm som dramatisk båge

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Veronica Tjerned; [2018]
  Nyckelord :Dance; Indian dance; Rythm; Bols; Music; India; Kathak; Dans; Kathak; Indisk dans; Rytm; Musik; Indien;

  Sammanfattning : ABSTRACT How can I as a Swedish dancer devoted to the Indian classical dance form, kathak, re root it into my own cultural sphere? And express topics beyond the Sub Indian continent without diluting the essence of the art form? I don’t want to create a new dance style.I don’t want to add anything. LÄS MER

 5. 5. Transformation från A till B : Vad sker i processen mellan förväntningar och insikt? En studie i musikalisk kreativ transformation

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Severinsson; [2018]
  Nyckelord :Creative processes; musical creation; truth; hermaneutik; transformation; Kreativa processer; musikaliskt skapande; sanning; hermaneutik; transformation;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to find an understanding of people's experiences of musical creation. How do we experience creative creation? What is happening in the process? Who decides what is music? Through observations and interviews I have analyzed the concepts that emerge when my informants talk about a creative process. LÄS MER