Sökning: "essence of music"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden essence of music.

 1. 1. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 2. 2. Granatäppleblomknopp : rytm som dramatisk båge

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Veronica Tjerned; [2018]
  Nyckelord :Dance; Indian dance; Rythm; Bols; Music; India; Kathak; Dans; Kathak; Indisk dans; Rytm; Musik; Indien;

  Sammanfattning : ABSTRACT How can I as a Swedish dancer devoted to the Indian classical dance form, kathak, re root it into my own cultural sphere? And express topics beyond the Sub Indian continent without diluting the essence of the art form? I don’t want to create a new dance style.I don’t want to add anything. LÄS MER

 3. 3. Transformation från A till B : Vad sker i processen mellan förväntningar och insikt? En studie i musikalisk kreativ transformation

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Severinsson; [2018]
  Nyckelord :Creative processes; musical creation; truth; hermaneutik; transformation; Kreativa processer; musikaliskt skapande; sanning; hermaneutik; transformation;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to find an understanding of people's experiences of musical creation. How do we experience creative creation? What is happening in the process? Who decides what is music? Through observations and interviews I have analyzed the concepts that emerge when my informants talk about a creative process. LÄS MER

 4. 4. "Alla barns rätt till musik" : En empirisk undersökning om musik ur förskollärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennie Fagerhov; Linda Soini; [2017]
  Nyckelord :preschool teacher; music; lifeworld; preschool; phenomenology;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how much music that appeared for kids in preschool and how music was used. We wanted to find the determining factors how much music is offered in preschool, and we also wanted to see if we could find an essence in it. LÄS MER

 5. 5. Skeppsbron: Stadsrum i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jessica Dits; [2015]
  Nyckelord :Skeppsbron; Stadsrum; Förändring; Tranströmer; Gamla stan; Tullhus; Hedqvist; Hamn; Stadsmuseet; Koppla samman; Utöka program; Göra tillgängligt; Komma ner till vattnet; Höra till; En sekvens av händelser; Rum för alla; Nu är jag här;

  Sammanfattning : Här är norr, här är Stockholm simmande palats och ruckel.Tomas Tranströmer: Inomhuset är oändligt ur För levande och döda (1989)Skeppsbron i Stockholm är ett stadsrum i förändring. I och med att Slussens ombyggnad står för dörren väntar en ny framtid platsen. Den äger en stor potential men upplevs idag som bortglömd och själlös. LÄS MER