Sökning: "essence of music"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden essence of music.

 1. 6. Lycklig är den, vars arbete är en lek : Att skapa lust och undvika lustfällor i musiklekandet med förskolebarn

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kerstin Fagerberg; [2015]
  Nyckelord :Practical knowledge; playfulness; the essence of play; the practice of play; teaching in the preschool; musical toys; verbosity; desire traps; music education; Original play; spirituality; tacit knowledge; pedagogy of joy; Praktisk kunskap; leklust; lekens väsen; lekfullhetens praktik; undervisning i förskolan; musikaliskt lekmaterial; longör; lustfällor; musikpedagogik; tumlalek; andlighet; tyst kunskap; glädjens pedagogik;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna vetenskapliga essä undersöker jag hur man kan uppmärksamma och värna leken och glädjen i musicerandet med förskolebarn. Detta belyser jag inte enbart ur barnens perspektiv utan även ur mitt eget och mina kollegors. LÄS MER

 2. 7. Åhaga : a collage of time

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Naseer Nasiri; [2014]
  Nyckelord :Åhaga; Borås; facility building; industrial; extension; foyer; layer; time; collage; addition; timber construction; copper-sheet;

  Sammanfattning : Åhaga is a facility building for music, theater, sports, trade shows, product-launches and other events located in the city of Borås. The building is owned and run by the Åhaga Foundation and annually has over 100 000 people visiting it for different purpose. LÄS MER

 3. 8. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Måns Allroth; [2013]
  Nyckelord :Music; jazz; improvised music; improvisation; personal expression; personal voice; learning; teaching; education; pedagogy and socio-cultural perspective; Musik; jazz; improvisationsmusik; improvisation; personligt uttryck; lärande; pedagogik; musikundervisning och sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. LÄS MER

 4. 9. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Together we can rock´n´roll : Status Quo- en studie av ett rockbands karriär

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Eva Kjellander; [2006]
  Nyckelord :Status Quo; rock; musik; populär; england;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is on one hand to try to find and explain the formula of success of the rock group Status Quo, and on the other to elucidate and explain the foundation and essence in the music made by Status Quo, but also to study how, if and why the foundation and essence have changed over the years. The method of investigation is partly based on a musical analysis of three albums from three different periods: Hello! (1973), Ain´t Complaining (1988) and Heavy Traffic (2002), and partly on a sociological study of the group’s career between 1962 and today, 2005. LÄS MER