Sökning: "essens"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet essens.

 1. 1. REKTORERS UPPLEVELSER AV BESLUTSFATTANDE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Juan Valladares; [2020-06-16]
  Nyckelord :rektor; pedagogiskt ledarskap; beslut; fenomenologi; upplevelser; livsvärld; essens; konstituenter;

  Sammanfattning : Syfte:Arbetets övergripande syfte är att utifrån en deskriptiv fenomenologisk forsknings-ansats beskriva hur rektorer på olika grundskolor upplever sitt beslutsfattande. Basen för studien kan också beskrivas med följande grundläggande frågeställningar är 1) Hur beskriver rektorer sina upplevelser av att fatta beslut? 2) Vilka innebörder karakteriserar upplevelsen av att fatta beslut i skolan?Teori:Den teoretiska grunden utgörs av Edmund Husserls klassiska fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. Konkreta koncept, perception, association och genuin gestaltning- Ett strukturalistiskt skapandeverktyg för att närma sig världens inneboende musikalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Saga Fagerström; [2020-06-04]
  Nyckelord :komposition; musikalisk gestaltning; musikalisk association; intermodalitet; svag synestesi; konkreta koncept; konceptuell musik; konceptuell konst; strukturalism; skapandeverktyg;

  Sammanfattning : Författaren undersöker en musikalisk gestaltningsmetod som ämnar att skapa musik som kan placerasin mellan icke-konceptuell musik och konceptuell konst. Hon menar att det finns ett glapp på skalanmellan dessa och vill definiera en ny slags konceptuell musik genom att omvärdera konceptets roll ikompositionsprocessen. LÄS MER

 3. 3. User-centered evaluation of the CERO simulation tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nahida Islam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The proliferation of competitive systems in the market is constantly raising the bar for both usability and UX (hedonic & pragmatic view) in the field of HCI. However, many of today’s technologies lack the essence of usability and UX due to the gap between the practice and the literature. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av arbetstillfredsställelse i ting-respektive människoyrken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Roos; Liza Danielsson; [2020]
  Nyckelord :job satisfaction; human professions; thing professions; phenomenological approach;

  Sammanfattning : Med avseende på det omfattande antalet timmar en anställd spenderar på sin arbetsplats är det av största vikt att denne trivs i sitt arbete. Arbetstillfredsställelse är en känslomässig respons som uppstår när individen uppfyller sina arbetsvärderingar. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara en häst : om hästunderstödda interventioners essens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angelina Ingvall Bakic; [2020]
  Nyckelord :Key words: equine-assisted interventions; coping; ecological model; adaptive coordination; sociocultural dimensions; Social Sciences;

  Sammanfattning : More than just a horse : About the essence of equine assisted interventions Equine assisted interventions are something of a “black box”; whilst we understand the field, and many factors within it as a whole, there is little research on the specific factors and their influence of the treatment outcome of these interventions. The aim of this study was to explore the essence of equine assisted interventions and highlight the key components at their core. LÄS MER