Sökning: "essentiella aminosyror"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden essentiella aminosyror.

 1. 1. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jannica Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Hermetia illucens; amerikansk vapenfluga; amerikansk soldatfluga; black soldier fly; insekter; hundfoder; proteinfodermedel; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : En ökande hundpopulation ökar även behovet av att finna nya födokällor för produktion av hundfoder. En tredjedel av den mat som produceras till humankonsumtion slängs. För att öka den cirkulära biobaserade ekonomin kan insekter uppväxta på olika restströmmar användas som råvara i foder. LÄS MER

 2. 2. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Xiaoqing Cui; [2019]
  Nyckelord :aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Sammanfattning : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. LÄS MER

 3. 3. Diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och kost i en läromedelskontext : En litteraturstudie om livsstilssjukdomar och kostråd i fyra läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Joakim Arkå Nilsson; Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; hjärt- kärlsjukdom; livsstil; läromedel;

  Sammanfattning : Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. LÄS MER

 4. 4. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 5. 5. The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Håkansson; [2018]
  Nyckelord :cricket; house cricket; Cambodian field cricket; Teleogyrus testaceus; entomophagy; protein quality; computer tomography;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar den kemiska sammansättningen hos kambodjanska syrsor (Teleogyrus testaceus) uppfödda på fyra olika dieter. Syrsor från en tidigare studie (Miech et al., 2016) om tillväxt och överlevnad användes i studien. Aminosyrakomposition, mineralinnehåll, vikt och storlek analyserades. LÄS MER