Sökning: "essentiella aminosyror"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden essentiella aminosyror.

 1. 1. Chemically defined mineral medium for Lactobacillus reuteri

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elina Bromell; [2020]
  Nyckelord :amino acids; defined mineral medium; Lactobacillus reuteri DSM 17938; medium optimization; OFAT;

  Sammanfattning : KEMISKT DEFINIERAT MINERALMEDIUM FÖR LACTOBACILLUS REUTERI ELINA BROMELL Bromell, E. Kemiskt definierat mineralmedium för Lactobacillus reuteri. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Nyckelord :protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Sammanfattning : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. LÄS MER

 3. 3. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jannica Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Hermetia illucens; amerikansk vapenfluga; amerikansk soldatfluga; black soldier fly; insekter; hundfoder; proteinfodermedel; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : En ökande hundpopulation ökar även behovet av att finna nya födokällor för produktion av hundfoder. En tredjedel av den mat som produceras till humankonsumtion slängs. För att öka den cirkulära biobaserade ekonomin kan insekter uppväxta på olika restströmmar användas som råvara i foder. LÄS MER

 4. 4. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Xiaoqing Cui; [2019]
  Nyckelord :aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Sammanfattning : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. LÄS MER

 5. 5. Kaninkött : ett hållbart alternativ?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Elisabet Henriksson; [2019]
  Nyckelord :kaninkött; hållbarhet; hälsa; klimat;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. LÄS MER