Sökning: "establish project management offices"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden establish project management offices.

 1. 1. Funktioner som bör ingå vid etablering av ett projektkontor - en fallstudie av projektledares upplevda behov

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Zeina Zimmerman; [2019]
  Nyckelord :establish project management offices; perceived support needs; project manager; etablera projektkontor; upplevelser; stödbehov; projektledare;

  Sammanfattning : Sedan behovet av att skaffa sig konkurrensfördelar uppstod har organisationer utvecklat mer flexibla organisationsformer. Projektkontor är ett sådant exempel. De är komplexa så till vida att de kan organiseras på olika sätt, på olika organisatoriska nivåer och inrymma ett spektrum av funktioner. LÄS MER

 2. 2. Change of organizational structure and replenishment processes for increased customer service and profitability

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Linnea Akre; Eva Wiksten; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This case study is based on Company XY's Paper division and aims to present a new organizational structure and best practices for the processes involved in replenishing. Furthermore, proposals for future actions to be executed by Company XY to increase the customer service and profitability will be proposed. LÄS MER